Jesteśmy partnerem transformacji END-TO-END

Unity Group od ponad ćwierć wieku pomaga firmom w optymalizacji procesów transformacji cyfrowej, wspierając biznesy w wykorzystywaniu nowych kanałów elektronicznej komunikacji z konsumentami. Jak podkreśla Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing Partner w Unity Group – pracujemy z klientami już od etapu opracowania strategii biznesowej, aż do momentu wyboru, dostarczenia i utrzymania architektury oraz technologii.


Jaka jest aktualnie oferta Państwa firmy, z jakiego typu firmami współpracujecie i który z segmentów rynkowych jest najbardziej perspektywiczny?

Od ponad 25 lat Unity Group jest partnerem transformacji cyfrowej handlu. Na swoim koncie mamy ponad 500 projektów zrealizowanych przez ponad 500 ekspertów należących do interdyscyplinarnych zespołów. W szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej (związanej z sytuacją makroekonomiczną czy nowymi nawykami klientów), a także rozwojem nowych technologii, firmy szukają doświadczonych partnerów, którzy nie są jedynie dostawcą technologii, ale potrafią przetransformować obecny model biznesowy, wykorzystując nowoczesne rozwiązania, w tym sztuczną inteligencję. Po etapie szybkiego skalowania ostatnich lat, obecnie firmy szukają możliwości jak zwiększyć efektywność kosztową. Tutaj również przychodzimy z odpowiedzią w formie odpowiednich technologii i metodyk pracy. Pracujemy z klientami już od etapu opracowania strategii biznesowej aż do momentu wyboru, dostarczenia i utrzymania architektury oraz technologii. Jesteśmy partnerem transformacji cyfrowej end-to-end.

Co obejmuje ten proces?

Rozpoczynamy go od zapoznania się ze strategią firmy (m.in. przeprowadzamy audyt gotowości organizacji, jej strategii rozwoju i modeli biznesowych, sprzedaży omnichannel oraz online), poprzez przegląd obszaru struktury organizacyjnej, a także procesów i czynności. Na końcu powinien znaleźć się obszar technologii. Ponieważ technologia powinna wspierać wszystko, co powyższe i umożliwić najbardziej efektywne (także kosztowo) podejście. Na tym etapie oferujemy klientom w zależności od potrzeb odpowiednią architekturę aplikacyjną, optymalizację architektury pod omnichannel, wizualizacje oraz raportowanie z wykorzystaniem np. AI, nowoczesne – agile’owe metodyki zarządzania oraz strategię wykorzystania rozwiązań cloudowych. Do tej pory współpracowaliśmy m.in. z takimi firmami jak: Adamed, Domiporta, Gemini Poland, GATX, Generali, LPP, McDonalds, MyBenefit, Nestle, OnniBus, RTV Euro AGD, SIG, SwissRe, Wittchen, Volkswagen Group Polska i wiele innych. Mocno rozwijamy wsparcie w transformacji cyfrowej handlu firm z sektora budowlanego, meblarskiego, szeroko pojętej pharmy i healthcare oraz oczywiście retailu.

Jak w Pana ocenie zmieniły się w kryzysie potrzeby przedsiębiorstw, przede wszystkim sieci handlowych i producentów dóbr konsumpcyjnych?

W ostatnich latach większość firm działała pod rygorem szybkiego wzrostu, nawet kosztem efektywności. Obecnie fokus ustawiony jest częściej na optymalizacji procesów, gdzie pomagają technologie takie jak PIM, machine learning czy automatyzacja i usprawnienie e-commerce. W wielu firmach, które koncentrowały się na wybranych kanałach sprzedaży np. mobile lub social selling do łask wraca zrównoważona sprzedaż omnichannel, gdzie mix sklepu stacjonarnego i kanałów online jest receptą na generowanie rentownego ruchu. Obszar cen i marż w różnych wymiarach jest także najlepszym obszarem prowadzącym do uzyskania efektywności kosztowej, wykorzystując rozwiązania z zakresu analizy i predykcji danych przez algorytmy AI. Coraz więcej firm zaczyna wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji do systemów dynamic pricingu, automatyzacji tworzenia opisów, zarządzania informacją produktową (systemy klasy PIM) i wspierania SEO.

Rozwój technologiczny i cyfryzacja handlu sprawiły, że firmy poszukują dziś przychodów, korzystając z rozmaitych platform cyfrowych oraz rozszerzając zasięg na różne rynki. Jakie prawidłowości w tym zakresie zauważa Unity Group?

Polska weszła w kryzys później niż inne kraje, ale także później z niego wyjdzie. Wynikiem tego jest zwiększona rentowność sprzedaży, w krajach, które szybciej zaczęły kryzys, ale i szybciej odzyskują równowagę. Inwestycja we własny kanał sprzedaży online – czy to e-commerce, czy sieci partnerskiej – to działanie o dłuższym horyzoncie zwrotu i do tego dość mocno kapitałochłonne, co przy obecnym koszcie pieniądza zabija rentowność. Dlatego dla wielu firm (szczególnie producentów) szybkim sposobem do załatanie dziury przychodowej i budowy marży stała się sprzedaż crossborder poprzez marketplace, których jest w Europie kilkadziesiąt. Przesunęło to również ciężar wydatków z generowania ruchu na własnego e-commerce’ie w stronę obszaru dobrego i kosztowo efektywnego opisu produktów w różnych językach (PIM – Product Information Management) oraz integracji systemów (łączenie się z wieloma partnerami).

Czego dziś oczekują od Państwa partnerzy biznesowi? Jakie wymagania stawiane są najczęściej przed Unity Group i co stanowi największe wyzwanie w dzisiejszych czasach?

Pracujemy z różnymi firmami o różnym stopniu dojrzałości, co determinuje ich potrzeby. Działamy z firmami dużymi i średnimi, ale na różnych poziomach dojrzałości cyfrowej. I to od niej zależy, czego klient potrzebuje – w dużej mierze tego, czego nie potrafi zrobić sam. Dojrzałe firmy mają dopracowane modele działania i potrzebują partnera, który pomoże im w rozwoju IT realizującego ich model działania. Firmy mniej dojrzałe przeprowadzamy od procesu budowy modelu działania w oparciu o cyfryzację poprzez budowy niezbędnych kompetencji wewnętrznych, a przez ten czas zajmujemy się całymi portfelami rozwiązań IT, aby uzupełnić braki kompetencyjne niezbędne do rozwoju naszego partnera.

Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.

Źródło: Unity Group

Fotografia: Unity Group

Data publikacji: 29 grudnia 2023