W jaki sposób budownictwo może podążać za trendami rynkowymi?

Polski rynek powierzchni handlowych w roku 2023 i kolejnych latach pozostanie pod wpływem globalnych i lokalnych trendów oddziałujących na wszystkie sektory rynku nieruchomości. Wśród nich wymienić można z pewnością podwyżki czynszów oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych – często niezależnych od właścicieli obiektów.


Trendy rynkowe a sektor retail

W przypadku sektora retail dodatkowym czynnikiem wpływającym na niełatwą sytuację najemców może być spadek siły nabywczej klientów detalicznych spowodowany między innymi wysoką inflacją.

Kolejnym widocznym trendem na rynku nieruchomości są modernizacje i remodeling budynków. Obiekty handlowe muszą się zmieniać nie tylko ze względu na zużycie eksploatacyjne, ale także w odpowiedzi na nowe potrzeby zachowania konsumenckie oraz zmiany proceduralne i wymagania formalne (np. zielone finansowanie). Wiele starszych budynków wymaga optymalizacji kosztów operacyjnych oraz dostosowania do standardów zrównoważonego rozwoju w duchu koncepcji ESG. Coraz częściej pojawiają się debaty na temat praktycznych rozwiązań zrównoważonego miasta i biznesu. Rośnie także nacisk na społeczne funkcje przestrzeni handlowych. Jest to szczególnie ważny benefit oferowany przez handel stacjonarny względem rozwijającego się dynamicznie e-commerce.

Powyższe okoliczność sprzyjają rozwojowi obiektów typu mixed-use. Strategie wielu obiektów handlowych opierają się na rozszerzeniu funkcji zakupowej o pracę, rozrywkę czy odpoczynek. Nowoczesne projekty wielofunkcyjne pozwalają na oszczędność czasu i środków na dojazdy, podnosząc tym samym komfort życia. Ze względu na wygodę użytkowników coraz mocniej zyskują także obiekty lokalne. Parki oraz ulice handlowe, stanowią naturalne uzupełnienie oferty retail.

Rosną koszty budowy – szansą przebudowy i modernizacje oraz rozwój nowych technologii

Budownictwo jest branżą szczególnie wrażliwą na wahania w gospodarce. Dynamiczny wzrost kosztów zagraża realizowanym obecnie inwestycjom budowlanym – zwłaszcza długookresowym. W przypadku wielu z nich będzie konieczna aktualizacja budżetów. Wykonawcy tego typu kontraktów powinni być na ten wypadek zabezpieczeni efektywnymi klauzulami waloryzacyjnymi, które chronią przez skutkami niespodziewanych wzrostów kosztów realizacji projektu. Niestety wśród trendów budowlanych na 2023 rok nadal królować będzie inflacja. Uwzględniając rosnące ceny materiałów, koszty robocizny, transportu czy zakupu ziemi, wiele projektów zostanie zapewne odłożonych w czasie.

W obliczu rosnących kosztów budowy inwestorzy doceniają możliwość oszczędności poprzez modernizowanie istniejącej powierzchni handlowej. Nie jest łatwo dokładanie określić kosztową przewagę przebudowy względem wzniesienia nowego obiektu od zera, jednak adaptując istniejący obiekt osiągamy korzyści poza ekonomiczne, modernizując istniejące budynki realizujemy cele zrównoważonego rozwoju.

Kolejny czynnikiem pozwalającym branży budowlanej podążać za trendami rynkowymi jest rozwój nowych technologii. Na poziomie wykonawstwa coraz częściej wykorzystuje się nowatorskie technologie budowlane (skanowanie 3D, materiały odnawialne, energia odnawialna). Proces inwestycyjno-budowlany cyfryzuje się. Dzięki nowym technologiom budynki stają się efektywne energetycznie.

W obszarze fit-out wykorzystanie nowych technologii przejawia się przede wszystkim w rosnącym trendzie sprzedaży wielokanałowej. Formy handlu przenikają się, a oczekiwania w zakresie client experience rosną, Zaawansowane technologie wykorzystywane są także w innowacyjnych systemach płatności i rozliczeń.

Źródło: Reesco Retail

Fotografia: Bartosz Maciejewski dla Reesco Retail

Data publikacji: 24 kwietnia 2023