Wojciech Tulwin-Recman

Kluczowe jest strategiczne myślenie

Rynek pracy w branży RETAIL – Magazyn Galerie Handlowe 09/2019

Jednym z wyzwań polskiego rynku pracy jest coraz częściej niedopasowanie dostępnych kompetencji na rynku do realnych potrzeb pracodawcy – szczególnie w branży retail – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe – Wojciech Tulwin, Dyrektor ds. Marketingu i PR, Recman

Od przyszłych managerów zarządzających obiektami handlowymi oraz sieciami sklepów detalicznych oczekuje się przede wszystkim orientacji na rezultat. Idea zarządzania przez cele pozwala skoncentrować zaangażowanie pracowników na działaniach istotnych z perspektywy całej firmy. Skuteczny manager powinien jasno ustalać priorytety całego zespołu oraz systematycznie monitorować rezultaty pracy. Zarządzanie przez cele powinno pozwalać managerowi zwiększać motywację zespołu i jego zaangażowanie.

Kluczowe jest strategiczne myślenie. Odpowiednie planowanie pracy, delegowanie zadań oraz ich rozliczanie. Rośnie również rola kompetencji miękkich, które stanowią ważny element w pracy każdego managera. Osoba zarządzająca zespołem powinna dostosować swój przekaz, aby był zrozumiały dla wszystkich członków zespołu. Jest odważna w podejmowaniu decyzji i potrafi ponieść ich konsekwencje. Ważną umiejętnością jest również wewnętrzna motywacja. Dobry manager potrafi znaleźć w sobie siłę napędową i zmotywować swój zespół do działania.
Podsumowując, w związku z dynamicznie zmieniającym się rynkiem, dobry manager to osoba, która stale się rozwija i doskonali swoje kompetencje, a jednocześnie posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Satysfakcja z warunków pracy oraz przyjaznej kultury organizacyjnej motywuje pracowników oraz buduje ich lojalność.

Z perspektywy pracodawcy szczególne znaczenie ma zbudowanie i utrzymanie przyjaznej kultury organizacyjnej. Pracownicy powinni czuć sens wykonywanej pracy, powinni mieć wpływ na podejmowane w firmie decyzje oraz uczestniczyć w procesie tworzenia atrakcyjnego miejsca pracy. Znaczenie celu realizowanych zadań jest dla pracowników ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Co oznacza to dla pracodawców? Misja oraz wartości firmy powinny być jasno określone, powtarzane i wykorzystywane przy realizowaniu wszystkich projektów. Świadomi pracownicy chcą coraz częściej uczestniczyć w procesie decyzyjnym. Pracodawcy powinni uważnie słuchać swoich pracowników i umożliwiać im współudział w podejmowaniu decyzji.

Podstawą budowania lojalności wobec pracodawcy jest dbanie o satysfakcję pracowników. Sukces pracodawcy jest uzależniony od umiejętności i wiedzy pracowników. Obecnie firmy zapewniają coraz więcej niestandardowych benefitów pracowniczych. Szczególnie pozapłacowe świadczenia stanowią ważny element systemu motywacyjnego, a wśród nich m.in. darmowa prywatna opieka medyczna, dopłaty do zajęć sportowych czy dofinansowywanie posiłków w pracy.

Świadomi pracodawcy wiedzą, że zadowolenie pracowników przekłada się na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Satysfakcja z warunków pracy oraz przyjaznej kultury organizacyjnej motywuje pracowników oraz buduje ich lojalność. Gdy czują, że pracodawca troszczy się o ich komfort, są zmotywowani do podnoszenia swoich kompetencji. Pracodawcy inwestujący w swoich ludzi oraz rozwijający ich umiejętności są postrzegani jako bardziej atrakcyjni.

Firmy powinny inwestować w dobre samopoczucie pracowników. W innym wypadku mogą spodziewać się dużej rotacji w zespole oraz niskiej efektywności. Rynek pracy w branży retail zmienił się o 180 stopni w ciągu ostatnich lat. Od rynku pracodawcy przeszliśmy na rynek pracownika. Wymusza to na pracodawcy coraz większe zaangażowanie w rekrutację i dbałość o lojalność pracowników. Jednocześnie ryzyko nadejścia spowolnienia gospodarczego, ograniczenie handlu w niedziele czy niepewność wśród pracodawców w kontekście zmian legislacyjnych, w tym ryzyka radykalnego wzrostu płacy minimalnej, powoduje, że aktualna sytuacja może się szybko zmienić.

 

Źródło: Magazyn Galerie Handlowe - grudzień 2019

Fotografia: Recman

Data publikacji: 3 lutego 2020