Zrównoważony rozwój w sektorze handlowym. Logistyka odzysku kluczowym czynnikiem w strategii ESG

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, coraz więcej przedsiębiorstw skupia się na zrównoważonym rozwoju i wprowadza innowacyjne rozwiązania mające na celu minimalizację wpływu na naszą planetę – zauważa Lucyna Śliż, Członek Zarządu, Reesco Retail.


W tym kontekście logistyka odzysku staje się kluczowym elementem strategii wielu właścicieli obiektów handlowych, przynosząc korzyści zarówno dla środowiska, jak i biznesu. Zgodnie z raportem CBRE, obecnie co trzeci inwestor przykłada bardzo dużą wagę do zgodności swoich przyszłych aktywów z zasadami zrównoważonego rozwoju, a ponad połowa największych graczy na rynku wyraża gotowość do zapłacenia nawet do 20% więcej za zasoby, które uwzględniają rozwiązania rozwiązanie zgodne z polityką ESG.

Perspektywa konsumencka

Postawa proekologiczna nie tylko zdobywa uznanie inwestorów, lecz także zyskuje aprobatę klientów. W Polsce aż 59% kupujących wyraża gotowość do zmiany preferencji zakupowych, jeśli konkurencyjne centrum lub galeria handlowa zacznie wprowadzać zrównoważoną politykę rozwoju i skoncentruje się na ochronie środowiska. Klienci mają także silny wpływ na motywację samych najemców. Według danych z raportu PwC i Strategy& głównym aktywatorem przedsiębiorstw do podjęcia działań związanych z ESG – obok władz centrali (23%) – są konsumenci (22%). Dlatego obecna polityka zrównoważonego rozwoju w sektorze handlu detalicznego przekracza ramy jedynie obowiązku legislacyjnego, stając się istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej.

Optymalizacja kosztów

Właściwa logistyka odzysku umożliwia właścicielom galerii handlowych znaczną redukcję kosztów związanych z gospodarką cyrkularną, a także w procesach modernizacji starszych budynków. Połowa z nich funkcjonuje na polskim rynku już ponad dekadę, z czego 30% ma więcej niż 15 lat. Obiekty handlowe (czy całe portfele) wyznaczyły sobie ambitne cele ESG tj. zwiększenie wydajności energetycznej o ponad 20%, poprzez produkcję energii odnawialnej na własne potrzeby. Priorytetem są działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody (pitnej) o 15-10%, a także ograniczenie o przynajmniej 70% emisji gazów pochodzących z działalności i o 30% tych wynikających z nowych prac. Wysoki wskaźnik recyklingu odpadów (rzędu 60%-70%),z działalności operacyjnej również stanowi bardzo ważny czynnik zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wymienione działania pozwalają na uzyskanie oszczędności w procesie przebudowy, modernizacji czy rozbudowy obiektu. Firmy stosujące recykling wewnętrzny, czyli proces segregacji i ponownego wykorzystania odpadów powstających w procesach produkcyjnych, ograniczają ilość odpadów, które trzeba przewozić i utylizować na zewnątrz, co zmniejsza obciążenie dla logistyki. Lepsze wykorzystanie zasobów i minimalizacja odpadów są możliwe dzięki wprowadzeniu modelu logistycznego opartego na obiegu zamkniętym (circular economy).

Wybór odpowiedniego partnera biznesowego

Wymienione aspekty stają się szczególnie ważne w przypadku wyboru wykonawcy przebudowy lub rozbudowy istniejącego obiektu. Współpraca z podmiotami o podobnych wartościach ekologicznych pozwala na lepsze zarządzanie całym łańcuchem dostaw. Innowacyjne strategie odzysku materiałów zmniejszają ślad węglowy danego przedsięwzięcia, jednak wymagają odpowiedzialnego wyboru firmy budowlanej, dostawców materiałów czy usługodawców. Wybierając odpowiedzialnie partnerów biznesowych, stosujących zrównoważone praktyki produkcyjne i logistyczne, centra handlowe i najemcy podkreślają swoją świadomość ekologiczną, co może przyczynić się do zdobycia przewagi konkurencyjnej i zwiększenia popularności wśród klientów, którzy coraz częściej preferują miejsca dbające o środowisko i społeczność. A to z kolei znajduje swoje znaczne przełożenie we wzroście rentowności obiektów oraz lojalności klientów. Zespół Reesco Retail to firma specjalizującą się w przebudowach zgodnych z raportowaniem ESG. Nieustannie dążymy do sprostania wyzwaniom, które z technicznego punktu widzenia są narzucone na budynki, bądź wynikają z potrzeb użytkowników tych obiektów. I tutaj oczywiście mówimy o oszczędzaniu energii, o wszystkich kwestiach związanych z emisją dwutlenku węgla, odpowiedniej utylizacji lub recyklingu odpadów budowlanych. Mówimy o tym, żeby klienci mogli bezpiecznie i w sposób jak najbardziej komfortowy korzystać z tego obiektu. Doradzamy w zakresie rozwiązań materiałowych, co się sprawdza z ekonomicznego czy z użytecznego punktu widzenia. Natomiast sama decyzja o podążaniu w kierunku spełnienia wymogów ESG wychodzi od naszych klientów. W tym miejscu warto również dodać, że choć liczba firm, które wdrażają strategie ESG, jest obiecująca (58%), to jedynie 1 na 5 firm z tej grupy stanowi polskie przedsiębiorstwo. To niepokojący sygnał sugerujący, że rodzime biznesy potrzebują intensyfikacji wysiłków w zakresie implementacji strategii zrównoważonego rozwoju. Bez adaptacji kwestii środowiskowych, społecznych i tych związanych z zarządzaniem, istnieje ryzyko, że polski retail utraci konkurencyjność na tle globalnych graczy, którzy zdają sobie sprawę z kluczowego znaczenia strategii ESG dla sukcesu biznesowego.


Źródło: Reesco Retail

Fotografia: Reesco Retail

Data publikacji: 5 lutego 2024