Neinver-Factory-certyfikat2

NEINVER w Polsce z tytułem Odpowiedzialny Pracodawca– Lider HR 2020

NEINVER w Polsce zdobył tytuł Odpowiedzialnego Pracodawcy – Lidera HR 2020. To ogólnopolski programu, którego celem jest wyłonienie najlepszych firm w obszarze zarządzania personelem. Prestiżowe wyróżnienie przyznaje specjalna kapituła ekspertów, która bada standardy zarządzania zespołem, warunki i możliwości rozwoju, jak również zaangażowanie pracodawcy w kreowaniu przyjaznych warunków pracy.


NEINVER to firma, dla której pracownicy stanowią trzon działalności, jedno z najważniejszych aktywów. Dlatego wiele uwagi poświęcamy tworzeniu takiego miejsca pracy, które sprzyja realizowaniu naszych celów biznesowych, przy jak najlepszym poszanowaniu praw i możliwości rozwoju każdego z członków zespołu. To dla nas ważne wyróżnienie, które potwierdza, że NEINVER to rzetelny pracodawca, z którym warto związać swoje życie zawodowe – mówi Bożena Gierszewska – Mroziewicz, Country Head NEINVER w Polsce i Asset Management Director w Europie Centralnej.

NEINVER w Polsce zatrudnia blisko 100 pracowników wielu specjalności – zarządców nieruchomości, menadżerów odpowiedzialnych za zarządzanie aktywami, technikalia i najem, a także osoby utrzymujące bieżący kontakt z najemcami, specjalistów z zakresu marketingu i komunikacji, a także księgowych czy inżynierów koordynujących przebudowy i powstawanie nowych obiektów w portfolio.

Firma działa w sześciu krajach europejskich, pozostając od lat liderem rynku outletów w Polsce i Hiszpanii, a także wiodącym operatorem w Europie. To daje jej pracownikom nie tylko możliwość wymiany doświadczeń, ale również aktywnej pracy w międzynarodowych zespołach projektowych i zajmowania ważnych stanowisk w globalnej strukturze firmy.

Więcej informacji przeczytasz w dziale News

Zespół ekspertów w NEINVER

Zespół ekspertów, przyznający wyróżnienie dla NEINVER, zwrócił szczególną uwagę na promowanie awansów wewnętrznych, możliwości zaangażowania
w międzynarodowe przedsięwzięcia, a także rozbudowany system promowania i motywowania, partycypację w kosztach studiów, jak również organizację bezpłatnych kursów językowych, szkoleń i spotkań mentoringowych dla pracowników. Firma, wspólnie z całym zespołem, angażuje się również w akcje charytatywne.

Wiele uwagi poświęcamy rozwojowi kompetencji zespołów oraz poszczególnych menadżerów, czego dowodem są liczne awanse wewnątrz organizacji, zarówno w kraju jak i w skali europejskiej Grupy NEINVER. Pracownicy centrali firmy w Polsce są zaangażowani w projekty międzynarodowe w innych krajach europejskich, prowadząc ważne obszary poszczególnych inwestycji, angażując się bezpośrednio w działalność operacyjną, czy tworząc globalne kampanie marketingowe dla całego portfolio obiektów NEINVER

– dodaje Bożena Gierszewska – Mroziewicz.

Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2020 to dziesiąta już edycja ogólnopolskiego programu. Celem, którego jest wyłonienie wąskiego grona najlepszych pracodawców w kraju. Godło laureata przyznaje specjalna kapituła ekspertów, która weryfikuje zgłoszenie każdej z firm w wielu obszarach zarządzania, oceniając warunki pracy, zaangażowanie pracodawcy i możliwości rozwoju pracowników.

Źródło: Neinver

Data publikacji: 13 stycznia 2021