Nowe technologie w optymalizacji procesów sprzedażowych

Utrzymanie dynamiki wzrostu w perspektywie dłuższej niż kilka lat nie jest możliwe bez kompleksowej i głębokiej wiedzy o czynnikach sukcesu oraz o obecnych i potencjalnych klientach, ich potrzebach i oczekiwaniach, modelu decyzyjnym i zachowaniach w miejscu sprzedaży. Jednym z obszarów, na którym warto poszukiwać przewag konkurencyjnych to customer experience.


Poprawa doświadczeń zakupowych to wyższa konwersja, a sprawne zakupy w przyjemnej atmosferze to większe zakupy. Warto pamiętać, że poszukiwanie produktów to często proces negatywny, większość rzeczy, które mija klient, nie interesuje go, a nawet te, które ogląda nie zawsze trafiają do koszyka. Pozytywne emocje wywołuje intuicyjność poruszania się po sklepie i łatwość znajdowania produktów. Przekłada się to na możliwość interakcji z klientem, tj. przesunięcie punktu ciężkości z poszukiwania działu czy produktu na poszukiwanie inspiracji i selekcję.

W badaniach środowiska zakupowego z pomocą przychodzą nowe technologie, tj. kamery video i dedykowane aplikacje rejestrujące zachowania w punkcie sprzedaży, np. liczbę klientów wchodzących do sklepu i docierających do poszczególnych stref, ścieżki i potoki klientów, ciepłe / zimne strefy, czas spędzony przy ekspozycji, czas od wejścia do wyjścia, czy w kolejce do kasy. Analizie poddawane jest zainteresowanie produktami, zauważalność ekspozycji i nawigacja w obiekcie. Wnioski płynące z tych analiz pozwalają odpowiedzieć w jakim stopniu liczba komunikatów, ekspozycji, ich umiejscowienie oraz content są efektywne. Na koniec, jak aranżacja środowiska zakupowego przekłada się na konwersję zakupu, które rozwiązania należy powielać, a które wymagają modyfikacji. Nabiera to szczególnego znaczenia jeśli dodamy to tego fakt, że zbyt duża liczba bodźców i elementów, które „walczą o uwagę klienta” wpływa niekorzystnie na ich doświadczenia zakupowe. Zniechęca do zakupów i kolejnej wizyty.

Zachowania konsumenckie zmieniają się w miarę nabywania kolejnych doświadczeń zakupowych. Ważne jest śledzenie tych zmian i reagowanie na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów. Wykorzystanie nowych technologii pozwala na ograniczanie badań opartych na deklaratywności do niezbędnego minimum – planowanie, kontekst i okazja zakupu, kryteria wyboru miejsca zakupu. Dodatkowo umożliwia głęboką eksplorację i znacząco skraca czas gromadzenia danych, analizy i przełożenia wyników na rekomendacje działań sprzedażowych. I ostatnie, ale nie mniej ważne, pozwala na ilościową weryfikację opisanych zjawisk.

Nowe technologie to także analiza big data i przetwarzanie anonimowych danych o klientach z różnych źródeł. Agregowane mogą być m.in. dane z paragonów, kart lojalnościowych, sklepu online, CRM, dane DMP, DSP, zachowania w internecie – cookie tracking i w aplikacji mobilnej, dane geolokalizacyjne oraz informacje z badań konsumenckich. Efektem synchronizacji tak głębokich i różnorodnych danych jest stworzenie profilu 3D klienta i budowanie długofalowych relacji poprzez personalizowanie ofert, trafiających w aktualne potrzeby.

Wybierając agencję badawczą do optymalizacji procesów, należy zwrócić uwagę, aby przetwarzała dane zgodne z rozporządzeniami o ochronie danych osobowych.

Źródło: ABR Sesta

Fotografia: ABR Sesta

Data publikacji: 31 marca 2022