Savills: Dwie dekady zmian na rynku handlowym

Shopping Mall Marketing – marzec 2020

Dokładnie 20 lat temu, w 2000 roku, otwarta została Galeria Mokotów, jedno z pierwszych nowoczesnych wielkopowierzchniowych centrów handlowych w Polsce i symbol olbrzymich przemian, jakie zachodziły wówczas na rynku. Od tego czasu sektor nieruchomości handlowych nie zwolnił, a w trakcie ostatnich dwóch dekad byliśmy świadkami co najmniej kilku rewolucji, które odmieniły oblicze branży – mówi dla redakcji Rocznika Shopping Mall Marketing – Marta Mikołajczyk-Pyrć, Dyrektor Pionu Nieruchomości Handlowych w dziale zarządzania nieruchomościami w Savills

Galeria Mokotów, po kilku modernizacjach, po dziś dzień cieszy się olbrzymim zainteresowaniem klientów, będąc jednym z najpopularniejszych obiektów handlowych w stolicy. 3 lata po oddaniu projektu do użytku ukończono budowę Starego Browaru. Zlokalizowany w Poznaniu obiekt, będący połączeniem galerii handlowej i galerii sztuki, w pewnym sensie wyprzedził swoje czasy i był dowodem tego, że z sukcesem można łączyć więcej niż jedną funkcję w tego typu inwestycjach. 3 lata później tymi śladami poszedł deweloper łódzkiej Manufaktury. Trend trwa do dzisiaj, czego przykładem jest m.in. planowany projekt przy ul. Towarowej w Warszawie (w miejscu CH Jupiter).

Warto zwrócić uwagę, że otwarcie Galerii Mokotów, czy nawet Starego Browaru, miało miejsce jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Byliśmy więc wówczas na zupełnie innym etapie rozwoju jako kraj. W trakcie ostatnich 20 lat na kształt rynku handlowego wpływ miała również rewolucja technologiczna (era smartfonów zainicjowana prezentacją pierwszego iPhone’a w 2007 roku czy uruchomienie polskiej wersji językowej Facebooka rok później). Ostatnie kilka lat to z kolei wzrost wymagań klientów dotyczących oferty gastronomicznej oraz rozrywkowej, przekładający się na zmianę postrzegania galerii z obiektu o funkcji wyłącznie handlowej w miejsce do spędzania czasu.

Zgodnie z danymi Savills na koniec 2019 roku Polska dysponowała blisko 12,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni handlowej. Po wielu latach dynamicznego wzrostu podaży pod koniec drugiej dekady XXI wieku rynek handlowy w Polsce w większości lokalizacji nasycił się.

Obecnie w budowie nie znajduje się żadne centrum handlowe o powierzchni przekraczającej 35 000 mkw., a potencjalne kolejne inwestycje są na bardzo wczesnym etapie planowania. Może to przełożyć się na kontynuację obserwowanego w ostatnim czasie trendu związanego z rozbudową i modernizacją istniejących centrów. Tym samym będzie rosła rola osób, które na co dzień dbają o atrakcyjność danego obiektu. Ewoluujące potrzeby konsumentów w połączeniu z brakiem nowych projektów sprawiają, że nieruchomości handlowe muszą być aktywnie zarządzane, by stale dostarczać odwiedzającym nowych doświadczeń i pozostać konkurencyjnymi wobec innych obiektów.

2019 rok na rynku handlowym w Polsce minął pod znakiem zmian prawnych, zwłaszcza zaostrzenia przepisów dotyczących ograniczenia handlu w niedziele. W trakcie minionych 12 miesięcy byliśmy świadkami dość znaczących zmian właścicielskich, a także decyzji niektórych sieci handlowych o wycofaniu się z polskiego rynku czy wręcz ich upadłości. Z drugiej strony zadebiutowało u nas kilka nowych marek, a wiele z obecnych bardzo dobrze sobie radziło, czego przykładem są chociażby dyskonty spożywcze, modowe oraz te oferujące produkty dla domu. Coraz częściej jesteśmy również świadkami przechodzenia niektórych marek ze świata online do sfery offline, w ramach wdrażania strategii omnichannel. Oprócz dynamicznego rozwoju sieci eobuwie.pl w ostatnim czasie byliśmy świadkami otwarcia fizycznych sklepów, m.in. przez Notino.

W 2020 roku będziemy mieli do czynienia z kontynuacją trendów obserwowanych od kilku lat. Rosnąca rola e-commerce dodatkowo zwiększy znaczenie wielokanałowości sprzedaży. Polski rynek handlu internetowego jest niezwykle dynamiczny, ale udział sprzedaży w sieci w całości handlu detalicznego nadal pozostaje na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu na przykład do Wielkiej Brytanii czy Niemiec. W najbliższych miesiącach w dalszym ciągu będziemy również świadkami stawiania na ofertę rozrywkową i gastronomiczną. Będziemy mieć do czynienia z popularyzacją food halli i rozwojem idei projektów wielofunkcyjnych, zarówno tych tworzonych od zera, jak i powstających w ramach przebudowy obiektów, które dotychczas były skupione jedynie na handlu. Silnym trendem będzie stawianie na ekologię, promocję zbilansowanej diety i implementowanie zielonych rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ na środowisko naturalne, a także nowe technologie, przejawiające się m.in. w popularyzacji sklepów bezobsługowych. W 2020 roku wszyscy uczestnicy rynku z pewnością będą bacznie obserwować kondycję światowej gospodarki. Poziom konsumpcji pozostaje na wysokim poziomie, co nastraja pozytywnie. Przede wszystkim jednak jeszcze silniej na rynek handlowy wpływać będą dalsze zmiany w podejściu konsumentów, co stworzy wyzwania, na które odpowiedzieć będą musieli wszyscy uczestnicy rynku.

 


Zobacz artykuł także w projekcie Shopping Mall Marketing 2020

 

Źródło: Savills

Fotografia: Envato Elements

Data publikacji: 22 maja 2020