Dołącz do Rady Programowej Magazynu B2B Galerie Handlowe

Promocja Twojej firmy w sektorze handlu i nieruchomości handlowych

Zapraszamy Państwa firmę do współpracy w zakresie uczestnictwa w Radzie Programowej
Magazynu GALERIE HANDLOWE wśród kluczowych ekspertów sektora RETAIL, w 2020 roku

O Magazynie
Galerie Handlowe to lider prasy branżowej w obszarze działalności biznesowej centrów i sieci handlowych. Periodyk stanowi przegląd najważniejszych informacji sektora handlowego i nieruchomości handlowych, a także gromadzi wywiady i wypowiedzi ekspertów na stanowiskach menadżerskich oraz zarządzających, trafiając do osób decyzyjnych centrów oraz sieci handlowych w całej Polsce.

Kim są eksperci Rady Programowej?
Rada Programowa to grono Ekspertów i Specjalistów wśród zarządców centrów handlowych, sieci handlowych oraz firm świadczących usługi dla sektora handlu i nieruchomości handlowych w Polsce. Przedstawiciele Rady Programowej wpływają na kształt merytoryczny pisma i prezentują swój punkt widzenia oraz opinie w kontekście aktualnie panujących trendów rynkowych i branżowej problematyki, opisywanej w autorskich publikacjach naszych dziennikarzy.

W ramach przystąpienia do Rady oferujemy:

 • Promocję wizerunku eksperta i jego opinii w branży RETAIL (online + druk)
 • Pakiet komentarzy eksperckich w pięciu (5) kolejnych wydaniach Magazynu Galerie Handlowe na proponowane redakcyjnie tematy.
 • Dodatkową promocję komentarzy online na łamach internetowych mediów Wydawnictwa i profilów redakcyjnych w mediach społecznościowych.
 • Możliwość proponowania określonych tematów redakcyjnych, poddawanych opinii branżowych ekspertów.
 • Obsługę redakcyjną w zakresie publikacji informacji prasowych, związanych z korporacyjną działalnością Państwa przedsiębiorstwa na łamach portalu informacyjnego www.galeriehandlowe.pl, w okresie objętym współpracą.
 • Jeden egzemplarz dowodowy pisma z każdym komentarzem Państwa Eksperta.

Jakie tematy poruszamy na łamach pisma?

 • Efektywne zarządzanie obiektami handlowymi.
 • Strategie rozwoju sieci sklepów detalicznych.
 • Komercjalizacja obiektów handlowych w dobie wysokiego nasycenia i silnej konkurencji rynkowej.
 • E-commerce – nowości technologiczne i narzędzia wsparcia w obszarze komunikacji B2C.
 • Akcje promocyjne i marketingowe oraz efektywne programy lojalnościowe.
 • Facility Management.
 • Przebudowy, modernizacje i trendy w projektowaniu architektonicznym obiektów handlowych.
 • Wyposażanie i aranżacja wnętrz sieci sklepów detalicznych.
 • Ochrona i zabezpieczenia w branży RETAIL.
 • Utrzymanie czystości w obiektach użyteczności publicznej.
 • Rynek pracy w branży RETAIL i nieruchomościach handlowych.
 • Zagadnienia prawne i gospodarcze.
 • Aktualne trendy rynkowe.

Do kogo trafia przekaz?

 • Zarządcy ponad 350 największych centrów handlowych w Polsce
 • Dyrektorzy ponad 550 sieci sklepów detalicznych
 • Właściciele i menadżerowie zarządzający blisko 1000 firm powiązanych z branżą

Informacje dodatkowe:

 • Okres trwania współpracy – 5 kolejnych wydań pisma
 • Po emisji wypowiedzi w druku następuje jej reemisja online
 • Obecnych uczestników Rady Programowej znajdziesz TUTAJ
 • Więcej informacji o Magazynie Galerie Handlowe znajdziesz TUTAJ

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Julita Serafinko  |  tel. 791-355-332  |   j.serafinko[at]galeriehandlowe.pl

Źródło: Wydawnictwo CentraNet

Fotografia: Impatient Studio

Data publikacji: 2 marca 2020