Dołącz do Rady Programowej! Otrzymaj pakiet 6 komentarzy eksperckich!

Redakcja Magazynu Galerie Handlowe ONLINE zaprasza ekspertów czołowych centrów handlowych sieci sklepów detalicznych i firm świadczących usługi dla sektora RETAIL do udziału w Radzie Programowej i wyrażania opinii związanych z funkcjonowaniem w branży.

 

Czym jest Rada Programowa?

Rada Programowa to grono Ekspertów i Specjalistów wśród zarządców centrów handlowych, sieci handlowych oraz firm świadczących usługi dla sektora RETAIL. Przedstawiciele Rady Programowej wpływają na kształt merytoryczny pisma i prezentują swój punt widzenia oraz opinie w kontekście aktualnie panujących trendów rynkowych i branżowej problematyki, opisywanej w autorskich publikacjach naszych dziennikarzy.

 

Przykładowy zakres tematyczny wypowiedzi:

> Centra handlowe przyszłości – nowy kierunek rozwoju – remodelingi, przebudowy i nowe aranżacje.
> Bezpieczeństwo zakupów – narzędzia wykorzystywane przez centra i sieci handlowe w postpandemicznej rzeczywistości.
> Rekonstrukcja branży i działania rozwojowe sieci sklepów detalicznych.
> Concept Store – remodelingi sklepów kluczowych brandów na polskim rynku – idea, aranżacja, cele.
> Jak zmienia się marketing centrum handlowego i sieci sprzedaży w dobie dynamicznych zmian rynkowych?
> Work-Life ballance w dobie koronawirusa.
> Modernizacja i rola stref gastronomicznych w nowoczesnych obiektach handlowych.
> Nowe technologie – urządzenia i programy wspierające handel stacjonarny.
> Sztuka i muzyka – rola wydarzeń kulturalnych w budowaniu wizerunku obiektu handlowego.
> Podsumowania działań i plany rozwoju centrów handlowych i sieci sklepów detalicznych (2021/2022).
> Inne, interesujące tematy…

 

Zobacz jak wyglądają obszerne komentarze Ekspertów:

Zobacz opinie Ekspertów w wersji ONLINE

W ramach współpracy oferujemy:

> roczną obecność na łamach sześciu kolejnych wydań Magazynu Galerie Handlowe online
> sześć indywidualnych komentarzy eksperckich na proponowane redakcyjnie tematy.
> ekspozycje 1-2-stronicowe każdej wypowiedzi (w zależności od objętości otrzymanego tekstu).
> link do strony Państwa firmy pod każdą wypowiedzią w Magazynie.
> całoroczną promocję profilu Eksperta na łamach pisma oraz z na stronie magazynu Galerie Handlowe.
> Reemisje wypowiedzi w mediach wydawnictwa i profilach redakcyjnych Linked IN.

 

Odbiorcy Magazynu

> dyrektorzy centrów handlowych w całej Polsce
> osoby zarządzające sieciami sklepów detalicznych w całej Polsce
> właściciele i firmy zarządzające nieruchomościami handlowymi
> dyrektorzy i właściciele firm obsługujących sektor handlu i nieruchomości handlowych
> menadżerowie zainteresowani rozwojem branży RETAIL w Polsce

 

Szczegółowych informacji udziela:

Julita Serafinko  |  j.serafinko@galeriehandlowe.pl  |  tel. 791-355-332

 

 

Źródło: Redakcja Galerie Handlowe

Fotografia: Galerie Handlowe

Data publikacji: 6 lipca 2020