SMM 2021 - partner strategiczny banner

Zostań Partnerem Strategicznym X. edycji projektu SMM 2021

Redakcja Magazynu Galerie Handlowe zaprasza Państwa firmę do współpracy w zakresie uczestnictwa w 10. edycji rocznego projektu wydawniczego Shopping Mall Marketing (2021) jako Partner Strategiczny wydania.

O projekcie:

Shopping Mall Marketing 2021 to branżowy projekt tematyczny, gromadzący opinie ekspertów zarządzających obiektami handlowymi i sieciami sklepów detalicznych w całej Polsce i dystrybuowany ONLINE do prawie 10.000 managerów i dyrektorów zarządzających sektora RETAIL i biznesowych środowisk wspierających branżę.

Co otrzymuje Partner Strategiczny:

> komentarze eksperckie w kontekście opisanej poniżej tematyki,
> reklamę wizerunkową oraz artykuł sponsorowany (2 str. łącznie)
> wyróżnienie logo firmy na okładce projektu,
> reemisję wypowiedzi w portalach internetowych Wydawcy,
> linki do stron internetowych firmy pod wypowiedziami.

Zakres tematyczny wypowiedzi

Odzyskanie footfall’u i odbudowa obrotów
Jaką strategię obierają i powinny obrać centra oraz sieci handlowe, aby przetrwać i wzmacniać pozycję rynkową w post-pandemicznym świecie? Jakie działania w zakresie zwiększenia footfall’u, odbudowy obrotów i bezpieczeństwa kupujących powinny mieć miejsce?

Nowoczesna przestrzeń handlowa
Jakie są aktualne trendy w projektowaniu sklepów i obiektów handlowych? Jak sprawić, aby klienci odwiedzający obiekty handlowe czuli się bezpiecznie i komfortowo? Jakich zmian w kształtowaniu miejsc zakupów dokonują liderzy branży?

Jeśli nie event, to co?
W jaki sposób pandemia wpłynęła na działania marketingowe i metody komunikacji z konsumentami? Jakiego typu działania obecnie przynoszą najlepsze rezultaty? (przykłady i efekty). W którym kierunku będzie ewoluowała strategia działań w przypadku powrotu niedziel handlowych?

Narzędzia technologiczne wspierające sprzedaż
Jakie nowe rozwiązania technologiczne i pomysły są w stanie zwiększyć sprzedaż w handlu tradycyjnym? Jakiego typu działania przekładają się na realny wzrost odwiedzających centra handlowe i zysk najemców?

Jaki tennat-mix jest dziś najlepszy?
Jak zmienia się dziś oferta centrum handlowego? Jakich transformacji dokonują salony sprzedaży i funkcjonujące obiekty handlowe? Jakie otwarcia / przedłużenia umów miały miejsce w 2020 roku? Jak ważna jest modernizacja stref gastronomicznych i jakie warunki powinny być obecnie brane pod uwagę w tym zakresie?

Biznes dla biznesu. Budowanie relacji
W jaki sposób właściciele i najemcy obiektów handlowych powinni wspierać wzajemnie swoją działalność? Przykłady dobrych inicjatyw i praktyk rynkowych w dobie pandemii COVID-19.

Proekologiczne działania centrów i sieci handlowych
Jaką rolę odgrywa dziś sektor RETAIL i nieruchomości handlowych w ochronie środowiska? Jak działania centrów i sieci handlowych mogą realnie wpłynąć na przyszłość naszej planety?

Powrót do niedziel handlowych
Jakich argumentów w rozmowie z rządem używać – mając na uwadze obecną sytuacje rynkową – aby przywrócić w możliwie najszybszym czasie niedziele handlowe? Przegląd propozycji ekspertów w zakresie wyjścia z sytuacji kryzysowej.

Zobacz przykładowe artykuły z poprzedniej edycji projektu:

Terminy:

do 15-12-2020 r. – termin zgłoszeń objęty promocją cenową.
do 26-02-2021 r. – termin nadesłania reklam i wypowiedzi eksperta
do 31-03-2021 r. – wydanie i dystrybucja online projektu SMM 2021

Czytaj online poprzednią edycję:

 

Zapytaj o udział! Szczegółowych informacji udziela:

Julita Serafinko  |  j.serafinko@galeriehandlowe.pl  |  tel. 791-355-332

 

Źródło: Galerie Handlowe

Fotografia: Galerie Handlowe

Data publikacji: 29 października 2020