CD-Locum-Galeria TRZY KORONY Nowy Sącz

CD Locum: Jak pandemia kształtuje nowe nawyki konsumentów?

Magazyn Galerie Handlowe ONLINE – wrzesień-październik 2020

Tomasz Gądek z firmy CD Locum: pandemia odciska piętno na życiu osobistym każdego z nas, ale również na wielu gałęziach gospodarki, w tym na branży nieruchomości komercyjnych. A co za tym idzie – zmienia zachowania konsumentów. Z naszych obserwacji z okresu po wznowieniu handlu wynika, że Klienci potrzebowali czasu, aby odpowiednio dostosować swoje dotychczasowe nawyki zakupowe oraz te związane ze spędzaniem czasu wolnego, do nowej rzeczywistości.

Tomasz Gądek, CD Locum: Zauważamy, że obecnie większość konsumentów odnalazła się w nowych realiach i odpowiednio dopasowała do nich swoje zachowania. Jedną z głównych zmian, jakie obserwujemy jest bardziej uporządkowana i zaplanowana organizacja zakupów. Klienci dokonują transakcji w sposób rozsądny i przemyślany. Najczęściej pojawiają się w obiekcie z bardzo konkretnie określonymi potrzebami – mówiąc wprost przychodzą z przygotowaną wcześniej listą zakupów i jeśli tylko zidentyfikują produkt spełniający kryteria, szybciej są gotowi podjąć decyzję o zakupie. Mniej czasu poświęcają zatem na poszukiwanie 'idealnego’ produktu, czy po prostu na rozglądanie się za pozycjami nie znajdującymi się na przysłowiowej liście (tzw. window shopping). Powyższe przekłada się na dużo lepsze odczyty wskaźnika konwersji (t.j. stosunku liczby wygenerowanych paragonów do liczby odwiedzających), co jest zjawiskiem bardzo korzystnym dla najemców stricte handlowych. Z drugiej jednak strony, takie zachowanie ogranicza czas spędzony w obiekcie, co z kolei oddziałuje negatywnie na sprzedaż najemców z branży gastronomicznej i rozrywkowej, do których Klienci podchodzą relatywnie ostrożniej, niż w stosunku do oferty handlowej. Mamy głęboką nadzieję, że sentyment i zaufanie do tych usług będą się sukcesywnie odbudowywały wraz ze stabilizacją sytuacji epidemicznej – zarówno poprzez przedsięwzięte lokalnie kroki dt. bezpieczeństwa w obiekcie, jak i odpowiednie działania podejmowane centralnie.

Na pewno stoimy w obliczu dynamicznych zmian technologicznych, które kreują nawyki konsumentów i sposoby, w jakie dokonywane są zakupy. Wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja, e-handel, drony, druk 3D, płatności mobilne, sklepy bezobsługowe – to tylko nieliczne przykłady zjawisk, które będą kształtować handel przyszłości.

– mówi dla Magazynu Galerie Handlowe – Tomasz Gądek, Zarządca Galerii RONDO w Bochni

Zadaniem osób zaangażowanych w rynek handlowy będzie aktywne podążanie za zmieniającymi się trendami i sprostanie nowym upodobaniom klientów. Obserwując rynek handlowy na przestrzeni ostatniej dekady, będą to zapewne zmiany ewolucyjne, przenikające się z tradycyjnymi obliczami handlu, które znamy dzisiaj i których spora część klientów nadal poszukuje i oczekuje od centrów handlowych – dodaje.

Jeśli koncentrujemy się na obecnych oczekiwaniach Klientów wobec obiektów handlowych, to te są w dominującej mierze związane z procedurami bezpieczeństwa. Klienci oczekują, aby obiekty były utrzymane w nienagannej czystości, często dezynfekowane i monitorowane pod kątem przestrzegania zasad zakrywania nosa i ust przez wszystkich pracowników i odwiedzających. Aby sprostać tym wymaganiom, w obiektach należących do Grupy CD Locum, wdrożyliśmy poniższy katalog rozwiązań:

Informatory graficzne – na wszelkiego rodzaju nośnikach reklamowych dostępnych na terenie obiektu zostały umieszczone informacje przedstawiające najważniejsze wytyczne sanitarne i zasady bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie.

Komunikaty radiowęzeł – na terenie obiektu cyklicznie (w krótkich odstępach czasu) emitowane są komunikaty głosowe dotyczące obowiązującego w obiekcie reżimu sanitarnego.

Posty na SM (www, FB, IG) – na kanałach społecznościowych obiektu cyklicznie publikowane są komunikaty dot. zasad bezpieczeństwa obowiązujących w obiekcie.

Dodatkowa ochrona – dedykowani pracownicy ochrony monitorują przestrzegania zasad dotyczących zakrywania nosa i ust oraz do zachowania dystansu w obiekcie.

Środki do dezynfekcji – urządzenia do dezynfekcji rąk zostały zamontowane w ogólnodostępnych miejscach.

Darmowe maseczki – przeprowadzona akcja edukacyjna wśród Klientów poprzez rozdawanie darmowych jednorazowych maseczek.

Współpraca z najemcami – udzielono wsparcia najemcom w zakresie przekazania stosownych informacji oraz dostosowania lokali do obowiązujących wytycznych dot. bezpieczeństwa.

Kontrole czystości – wzmożone zostały kontrole czystości oraz dezynfekcja miejsc ogólnodostępnych (toalety, windy, schody ruchome).

Mała architektura – wyłączone tymczasowo z użytku zostały obiekty małej architektury (ławki, strefy relaksu).

 


Zobacz najnowszy Magazyn Galerie Handlowe ONLINE

Magazyn Galerie Handlowe - TOP - wrzesień-pazdziernik 2020

 

Źródło: CD Locum

Fotografia: CD Locum

Data publikacji: 9 września 2020