Krzysztof Sajnóg, Blue City

Blue City: Komunikację marketingową ukierunkowujemy na działania prosprzedażowe

Pandemia i ograniczenia nakładane przez rząd mocno odbiły się na sytuacji centrów handlowych i ich najemców. Frekwencja klientów podczas częściowego lockdownu wynosiła najwyżej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a po otwarciu sklepów oscyluje wokół 70-80 proc. – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe Krzysztof Sajnóg, Dyrektor Marketingu Blue City.


Krzysztof Sajnóg, Blue City: Wciąż zamknięte są miejsca rozrywki, restauracje sprzedają jedzenie z dostawą i na wynos, nie można również organizować eventów, które zawsze przyciągały rzesze klientów. Centra handlowe znów stają się przede wszystkim miejscem robienia zakupów. Wszystko to wpływa na działania marketingowe i komunikacyjne, które muszą być jeszcze bardziej intensywne i skoncentrowane po pierwsze na informowaniu, że centra handlowe są bezpiecznym miejscem i wszyscy możemy czuć się w nich komfortowo, a po drugie na wspieraniu najemców, czyli ofercie handlowej i usługowej.

Od początku pandemii skupiliśmy się na przekonywaniu konsumentów, że wizyty w centrum handlowym nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Oswajaliśmy najemców i klientów z nowymi zasadami bezpieczeństwa i edukowaliśmy w tym zakresie. Opracowaliśmy jasne i przejrzyste komunikaty dotyczące zaleceń i w przyjazny sposób dystrybuowaliśmy je w naszym centrum. W czasie kolejnych lockdownów informowaliśmy o otwartych sklepach i usługach.

W czerwcu ub. roku w Blue City odbył się edukacyjny event instruujący jak w przestrzeni centrum zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych, a filmy z tego wydarzenia rozpowszechnialiśmy w mediach społecznościowych. O konieczności zachowania dystansu społecznego informowała również nasza jesienna kampania „Dbaj o swoją przestrzeń”.

Pandemia przyniosła wiele zmian w zachowaniach klientów, którzy ze względów bezpieczeństwa obecnie spędzają w centrach handlowych mniej czasu i oczekują zapewnienia im bezpieczeństwa, sprawnej organizacji i precyzyjnej informacji, która wpłynie na optymalizację zakupów. Dlatego obecnie komunikację marketingową ukierunkowujemy na działania prosprzedażowe, promujące ofertę naszych najemców. Informujemy, że nie trzeba obawiać się przyjścia do Blue City. Stąd też nasza najnowsza kampania informacyjna, która wystartowała na początku lutego. Jej hasło brzmi „Mamy to!” i obejmuje media wewnętrzne Blue City, outdoor, digital, a także działania media relations oraz komunikację w mediach społecznościowych. W kampanii informacyjnej pod hasłem „Mamy to”, Blue City pokazujemy, co klienci mogą kupić i załatwić w naszym centrum.

Wspieramy również najemców handlowych Blue City w informowaniu klientów o ich ofercie online oraz usłudze click& collect, a najemców gastronomicznych o ofercie z dostawą i na wynos.


Banner-sesja-fotograficzna-centrum-handlowego

Źródło: Blue City

Fotografia: Blue City

Data publikacji: 23 marca 2021