Marek Kowalski - FPP

FPP: Wynajmujący nadal chcą budować relacje z najemcami z pozycji siły

Najważniejszą wartością dla najemców są partnerskie umowy najmu – takie, które gwarantują prawa obu stron. To podstawowy element, jaki powinien być podstawą relacji między wynajmującymi a najemcami. Bez niego nie zbuduje się wzajemnego zaufania i długoterminowej współpracy – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP)


Marek Kowalski, FPP: Galerie handlowe konkurują najczęściej ofertą handlową i lokalizacją – natomiast standard dla najemców i klientów jest mniej więcej podobny. Dlatego to dobra baza najemców jest siłą centrum handlowego, a więc także dobre z nimi relacje. Tu nadal jest duża lekcja do odrobienia. Drugą ważną kwestią jest utrzymanie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w obiektach – trzeba mieć bowiem na uwadze ewentualną jesienną falę koronawirusa. A to będzie kluczowy argument dla decydentów w kontekście potencjalnych obostrzeń. W tym zakresie galerie mogą bardzo dużo zrobić, aby nie dopuścić do tak twardych lockdownów.

Na pytanie o ocenę relacji biznesowych na linii wynajmujący-najemca, muszę stwierdzić, że niestety, wygląda na to, że żadne wnioski nie zostały wyciągnięte. Wynajmujący nie zmienili swojego podejścia i nadal chcą budować relacje z najemcami z pozycji siły. Utajnianie umów i zapisy jednoznacznie niekorzystne dla najemców nadal są na porządku dziennym. To bardzo zła praktyka, która już dawno została uregulowana na Zachodzie. Tymczasem w Polsce wydaje się, że nie ma na to rady. Nawet pandemia nie zmieniła podejścia właścicieli galerii handlowych, chociaż wielu najemców stanęło przed groźbą bankructwa. To sytuacja, która wcześniej czy później odbije się negatywnie na wynajmujących – nie powinni oni zatem zwlekać z rozwiązaniem dotychczasowych bolączek.

Najlepszy obiekt to taki, który dba o interesy także swoich partnerów. Nie wielkość ma znaczenie, ale podejście biznesowe, elastyczność i dobra współpraca. Wszyscy w branży handlowej zdają sobie sprawę z rosnącego segmenty e-commerce – a więc należy połączyć siły, by tworzyć wartość galerii handlowych.

Źródło: FPP

Fotografia: FPP

Data publikacji: 23 sierpnia 2021