Ilona Szafer - Galeria Katowicka - panorama

Galeria Katowicka: Konieczne są regulacje, które zapewnią redukcje emisji w poszczególnych sektorach i branżach

Ekologia to dzisiaj słowo-klucz w wielu obszarach naszego życia, szczególnie w tych związanych z wyborami, jakich dokonujemy jako konsumenci. Szybko postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że nie sposób ignorować kwestii ekologii i zrównoważonego rozwoju zarówno w naszym codziennym życiu, jak i działalności biznesowej – mówi Ilona Szafer, Senior Asset Manager w Savills Investment Management, przedstawiciel właściciela Galerii Katowickiej.


Ilona Szafer, Galeria Katowicka: Świadomość ekologiczna społeczeństwa w mojej ocenie sukcesywnie wzrasta, a dbałość o środowisko staje się nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego nowoczesnego społeczeństwa. Oczywiście możemy zastanawiać się czy pozytywne zmiany zachodzą wystarczająco szybko, jednak z całą pewnością dostrzeżemy je w różnych obszarach. Widoczny jest wzrost świadomości na temat odpowiedzialnej mody i wielokrotnego wykorzystywania tworzyw, recyklingu. Na ulicach widzimy ludzi z torbami wielokrotnego użytku, a pozytywne trendy dostrzeżemy nawet w menu sieciowych restauracji, w których opcje roślinne są już stałą pozycją.

Dowodem na to, że konsumenci są coraz bardziej świadomi i efektywnie poszukują wiedzy w tym obszarze, może być sukces majowej akcji w Galerii Katowickiej pn. Ubrania Pełne Mocy. Ten projekt miał zachęcać do oddawania nienoszonych ubrań ( dania im drugiego życia) oraz miał edukować, na czym konkretnie polega odpowiedzialna moda. Liczby, które osiągnęliśmy podczas realizacji tej akcji mówią same za siebie – klienci oddali ponad 9 ton nienoszonych już przez siebie ubrań, które my przekazaliśmy dalej, do renowacji i ponownego wykorzystywania.

Duże znaczenie mają na pewno takie działania, jak zrównoważone zarządzanie energią i zużyciem wody, czy wykorzystywanie ekologicznych systemów gospodarowania odpadami w obiektach handlowych. Równolegle z rozwiązaniami technologicznymi i ich stałym ulepszaniem, musimy także pamiętać o edukacji konsumentów i tworzeniu warunków, które sprzyjają ich pro-środowiskowym zachowaniom. W Galerii Katowickiej robimy to m.in. poprzez udostępnienie stojaków i stacji naprawy rowerów czy baterii do ładowania samochodów elektrycznych. Równie istotna jest otwartość na ekologiczne inicjatywy, aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez różnego rodzaju akcje czy kampanie edukacyjne. Ważne, żeby w obszarze ochrony środowiska nie pozostawać biernym, ale odpowiedzialnie sięgać po wszelkie dostępne narzędzia i możliwości, które mogą realnie przyczynić się do poprawy sytuacji oraz inspirować zmianę świadomości w tym zakresie.

W Galerii Katowickiej stale zwiększamy wachlarz rozwiązań, które mają na celu zrównoważony rozwój i sprzyjają ekologii. Możemy pochwalić się oszczędnością w zużyciu energii elektrycznej i ciepła, dzięki takim działaniom jak: wymiana oświetlenia na LED, zainstalowanie czujników ruchu we wszystkich ruchomych schodach i trawelatorach oraz wprowadzenie systemu do monitorowania poszczególnych urządzeń, gwarantującego oszczędność energii na poziomie co najmniej 11 proc. rocznie. Zmniejszyliśmy też np. moc grzewczą z 3,5 MW do 2 MW, a przed pandemią covid-19 stosowaliśmy rekuperację – czyli ponownie wykorzystywaliśmy powietrze z central wentylacyjnych. Baterie z czujnikami ruchu czy aeratory w toaletach to kolejny przykład dobrego gospodarowania, tym razem wodą. Udało nam się też zmniejszyć roczny tonaż odpadów niesegregowanych aż o 96%, licząc od 2017 r. W naszych działaniach przywiązujemy uwagę nawet do najmniejszych detali i dbamy o każdy aspekt funkcjonowania obiektu Firma sprzątająca Galerię posiada certyfikat ISO i wykorzystuje nowoczesne, nieszkodzące środowisku środki czystości. W Galerii Katowickiej wdrożyliśmy także elektroniczny system komunikacji z najemcami, co skutkuje oszczędnością papieru.

Robimy tez wiele, by inspirować lokalną społeczność do działań proekologicznych. Nasza inicjatywa „Miejska Farma”, do udziału w której zaprosiliśmy mieszkańców regionu do wspólnego uprawiania warzyw w samym centrum miasta, czy wspomniana już akcja Ubrania pełne Mocy (zostanie powtórzona w maju 2022 roku), są najlepszym tego przykładem. W maju 2022 roku odsłonimy też nowy katowicki ekomural, wykonany z farb oczyszczających powietrze.

Znajdujemy się w momencie, kiedy to konieczna jest mobilizacja wszystkich sił i podmiotów, których działania czy decyzje mogą wpłynąć na powstrzymanie kryzysu klimatycznego. Przed naszym krajem są takie wyzwania, jak osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2043 roku i zredukowania emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 60 proc. do 2030 r. Konieczne są również regulacje, które zapewnią redukcje emisji w poszczególnych sektorach i branżach. Nie zapominajmy też o ustawach, które wprost dotyczą zachowań konsumentów, jak chociażby wprowadzenie powszechnego systemu kaucyjnego dla butelek na napoje.

W Galerii Katowickiej planujemy konsekwentnie podążać ścieżką zrównoważonego zarządzania obiektem. Wszyscy musimy być świadomi powagi sytuacji i podejmować odpowiedzialne, rozsądne decyzje. W naszej opinii liczy się każda żarówka LED, każde ubranie, któremu ktoś dał drugie życie i każda butelka po napoju trafiająca do odpowiedniego kosza. Ekologia na pewno pozostanie jednym z głównych wyznaczników naszych działań, nie przestaniemy angażować się w pro-środowiskowe aktywności, będziemy też nadal inspirować do niej innych. Co warto podkreślić, nie traktujemy ekologii jako mody czy trendu. Jest to dla nas jeden z podstawowych i nieodłącznych elementów działalności biznesowej.

Źródło: Galeria Katowicka

Fotografia: Galeria Katowicka

Data publikacji: 13 grudnia 2021