Ilona Szafer - Galeria Katowicka - panorama

Galeria Katowicka: Musimy mieć na uwadze specyficzne potrzeby każdego najemcy z osobna

Kluczem do efektywności prowadzonych działań zawsze jest zrozumienie potrzeb partnerów biznesowych. Dobre rozpoznanie intencji obu stron stwarza możliwość poszukiwania rozwiązań, które zaspokoją oczekiwania zarówno najemców, jak i galerii – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe Ilona Szafer, Senior Asset Manager w Savills Investment Management, przedstawiciel właściciela Galerii Katowickiej


Ilona Szafer, Galeria Katowicka: Już od początku pandemii jednym ze sposobów zaspokajania potrzeb najemców jest prowadzenie przez nas działań promocyjnych i prosprzedażowych mających na celu wsparcie marek, których sklepy zlokalizowane są na terenie Galerii Katowickiej. Właściwe zaprojektowanie, zaplanowanie oraz prowadzenie tego typu aktywności – które mogą przyjąć formę jednorazowych akcji lub też działań cyklicznych – ma oczywiście na celu zwiększenie zainteresowania ofertą tychże marek. Z myślą o najemcach podejmujemy również współpracę z podmiotami zewnętrznymi – stwarza to możliwość promocji oferty poza obiektem Galerii Katowickiej. Staramy się również wychodzić naprzeciw trendom konsumenckim, które ukształtowały się w czasie kolejnych lockdown’ów.

Poza wspomnianymi działaniami, które mają realny wpływ na atrakcyjność Galerii Katowickiej zarówno dla najemców, jak i dla klientów, nie zapominamy także o kwestii najważniejszej – bezpieczeństwie. Dzięki wdrożonym środkom zapobiegawczym udało nam się stworzyć miejsce, w którym wszyscy czują się bezpiecznie i komfortowo.

Pierwszy tydzień po otwarciu centrów handlowych okazał się najlepszym pod względem frekwencji spośród wszystkich dotychczasowych pierwszych tygodni po zakończeniu kolejnych lockdown’ów. Ta wysoka frekwencja była efektem przynajmniej kilku czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwają się rosnące poczucie bezpieczeństwa – związane m.in. z coraz większą liczbą osób zaszczepionych – odkładane w czasie zakupy oraz wysoki poziom optymizmu konsumenckiego. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że zostały otwarte szkoły, a większość firm wróciła do systemu pracy stacjonarnej. Dzięki temu wiele osób powróciło również do swoich przyzwyczajeń sprzed pandemii, czyli między innymi do odwiedzania galerii handlowych. Warto również wspomnieć o pogodzie, bo to przecież ona, a raczej związana z nią sezonowość, ma wpływ na zmianę kolekcji. Z kolei nowe kolekcje zawsze są dobrym impulsem do odwiedzenia galerii i zrobienia zakupów. Aktualnie prowadzimy rozmowy biznesowe z wieloma podmiotami, w tym również z najemcami wielkopowierzchniowymi. Jestem przekonana, że już wkrótce będę mogła poinformować Państwa o efektach tych rozmów.

Pandemia wywarła i nadal wywiera ogromny wpływ na wszystkie obszary życia gospodarczego, w tym na centra handlowe, które są istotnym elementem gospodarczego ekosystemu, odpowiadającym za około 30% obrotu w handlu detalicznym. Centra handlowe – ze względu na obowiązek zamknięcia większości sklepów w obiektach wielkopowierzchniowych – stały się jedną z najbardziej dotkniętych skutkami pandemii branż. Pandemia zmieniła nawyki zakupowe Polaków. W tym kontekście mówi się o rosnącej konkurencji dla galerii handlowych ze strony retail parków oraz e-commerce. Prawda jest jednak taka, że to zakupy w centrach handlowych nadal pozostają preferowanym formatem dla większości Polaków, ponieważ są dla nich nie tylko transakcją handlową. Dla klientów zakupy w galeriach handlowych mają wartość dodaną – to możliwość skorzystania z oferty rozrywkowej oraz gastronomicznej czy też szansa na interakcje oraz nawiązywanie relacji z innymi ludźmi.

Galeria handlowa to tętniący życiem i energią organizm, który musi skupić się na przeżyciach oraz emocjach, jakich e-commerce konsumentom nie jest w stanie dostarczyć. Należy przy tym bezwzględnie pamiętać o bezpieczeństwie i komforcie wszystkich osób, które odwiedzają obiekty handlowe i na terenie tych obiektów pracują. Przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz wdrożenie szeregu rozwiązań i działań, które mają na celu zapewnienie ochrony klientom oraz najemcom, stanowi absolutny priorytet. To właśnie na tej bazie możemy odbudowywać odwiedzalność w centrach handlowych.

Kluczowym elementem w tej niecodziennej sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, jest rozważne rozpoznanie potrzeb najemców i znalezienie sposobów na ich rzeczywiste zaspokojenie. Musimy mieć na uwadze – oprócz zwiększania obrotów i pobudzania footfallu w całym obiekcie – specyficzne potrzeby każdego najemcy z osobna. Z każdym więc rozmawiamy i dla każdego z nich szukamy odpowiednich rozwiązań.

Zaufanie partnerów biznesowych, którzy dostrzegają potencjał naszej Galerii i wiążą z nią swoją przyszłość, stanowi najlepsze potwierdzenie skuteczności prowadzonych przez nas działań w ciągu ostatnich miesięcy. Zamierzamy kontynuować tę strategię, która opiera się na zrozumieniu i wychodzeniu naprzeciw potrzebom naszych najemców, czyli na realnym wsparciu ich bieżącej działalności.


Sesje fotograficzne sklepów - Impatient Studio

Źródło: Galeria Katowicka

Fotografia: Galeria Katowicka

Data publikacji: 11 sierpnia 2021