Mirosław Lubarski - Grupa PSB Mrówka

Grupa PSB Handel S.A: Zauważyliśmy zmianę zachowania klientów

Magazyn Galerie Handlowe – lipiec-sierpień 2020

Decyzja rządu o nie zamrożeniu branży wykonawstwa i dystrybucji materiałów budowlanych na czas pandemii postawiła ją w bardzo uprzywilejowanej pozycji wobec innych sektorów gospodarczych. Warto zaznaczyć, że odmienną decyzję podjęto w wielu innych krajach Europy, zamykając place budów na długie tygodnie – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe Mirosław Lubarski, Członek Zarządu Grupa PSB Handel S.A.

Mirosław Lubasrki, Grupa PSB HAndel S.A.: Możliwości dokonywania zakupów i wiosenny okres spowodowały wśród Polaków swoisty boom na remonty i prace wokół posesji. Znaczna część osób, która wróciła z zagranicy to fachowcy budowlani, nie dziwi więc, że wiele wolnego czasu przeznaczyli na zaawansowane prace domowe. To samo dotyczyło osób pracujących w formule tzw. home office.

W sektorze handlu materiałami do remontu, utrzymania domu i ogrodu szczególnie uprzywilejowane zostały placówki o powierzchni sprzedaży mniejszej niż 2 tys. mkw. – w przeciwieństwie do większych marketów DIY mogły one funkcjonować w weekendy. Należy zaznaczyć, że soboty są najważniejszymi handlowo dniami tygodnia w tej dziedzinie. Oczywiście czasowe ograniczenia ilości osób w sklepie – najpierw do 3 klientów na stoisko kasowe, później zmienione na parytet 15 m2 powierzchni na klienta i 2 godziny dziennie wyłącznie dla seniorów, ograniczyły znacząco efekty sprzedaży tych placówek, ale nie trwało to zbyt długo. Perturbacje organizacyjne związane z zasadami bezpieczeństwa klientów i personelu były podobne do tych, które wystąpiły w innych placówkach handlowych.

W okresie pandemii sieć sklepów Mrówka i hurtownie PSB wprowadziły szybko możliwość rezerwowania i zamówienia produktów przez telefon oraz odebrania ich w bezpieczny sposób w sklepie lub skorzystania z transportu placówki. E-commerce w sieci PSB jest w końcowej fazie uruchamiania, i do tej pory, poza pojedynczymi marketami, nie został wykorzystany do funkcjonowania na szeroką skalę.

Zaobserwowaliśmy zmiany zachowania klientów – ilość transakcji nieco zmalała w stosunku do kwietnia i utrzymała się na podobnym poziomie w maju, w stosunku do 2019 roku, jednocześnie wzrosła znacząco wartość jednostkowych transakcji. To oczywisty rezultat bardziej przemyślanych zakupów, spowodowanych względami bezpieczeństwa. W efekcie przychody w naszym kanale DIY wzrosły o kilka procent w kwietniu, i o kilkanaście, a nawet o ponad 20% w maju. Zauważalne są duże dysproporcje regionalne, dochodziły one do ponad 30% w różnych okresach i województwach, przy czym trudno o wyróżnienie jednoznacznych trendów. Wydaje się, że w mniejszych miastach i na wsiach wzrost sprzedaży wykazał większą dynamikę niż w ośrodkach dużych. Częściowo można to tłumaczyć zakazem handlu w soboty, w dużych marketach, które dominują w metropoliach. Trudno o prognozę popytu na materiały dla domu i ogrodu w kolejnych miesiącach – utrzymanie dotychczasowych trendów będzie można uznać za wielki sukces.

Kanał tradycyjny Grupy PSB (hurtownie i centra budownictwa Profi) obsługuje głównie rynek większych inwestycji budowlanych i wznoszenia obiektów mieszkalnych – tu dynamika sprzedaży jest wyraźnie słabsza, a w bardzo dużych miastach nawet lekko ujemna. To efekt wstrzymywania lub odkładania na później nowych inwestycji a także spowolnienia prac budowlanych spowodowanych czasowym wyjazdem pracowników z zagranicy (zwłaszcza Ukraińców). Trwają oczywiście prace nad zakończeniem już rozpoczętych budów, podkreślić jednak należy, że w okresie I-IV rozpoczęto o niemal 13% mniej inwestycji mieszkaniowych, a w budownictwie na wynajem spadek ten przekroczył 15%. Również wyraźnie spada zapotrzebowanie na kredyty hipoteczne – to nie są optymistyczne przesłanki na nadchodzące miesiące. Możemy spodziewać się spadku popytu na materiały dla budownictwa w II półroczu i częściowo w przyszłym roku, lecz skali tego zjawiska nie sposób w tym momencie określić.

 


Zobacz komentarze w Magazynie Galerie Handlowe

 

Źródło: Grupa PSB Handel S.A.

Fotografia: Grupa PSB Handel S.A.

Data publikacji: 3 września 2020