Magdalena Kowalewska - Immofinanz

IMMOFINANZ: Działania pojedynczych obiektów handlowych mogą przyczynić się do zmian na skalę globalną

Od kilku lat zdecydowanie rośnie świadomość społeczeństwa związana z kondycją środowiska, a w przestrzeni publicznej na dobre już zagościły proekologiczne rozwiązania. Dotyczy to również centrów handlowych, które stają się coraz bardziej „zielone” i oferują szereg ekorozwiązań – podkreśla Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland w IMMOFINANZ.


Magdalena Kowalewska, IMMOFINANZ: Szerokie działania na rzecz środowiska powinny być wdrożone w każdym obiekcie użyteczności publicznej. Ekologiczne rozwiązania, oprócz priorytetowej korzyści, czyli pozytywnego wpływu na środowisko naturalne, mają jeszcze dodatkowy bonus: pozwalają ograniczyć koszty eksploatacji obiektów, wszystkim więc powinno zależeć na wzmocnieniu proekologicznych aktywności. Segregacja odpadów, wymiana energochłonnego oświetlenia, dostarczenie większej ilości światła dziennego, oszczędności zużycia energii elektrycznej oraz wody przekładają się na oszczędności w budżecie. Ponadto budynki spełniające ekologiczne standardy często zapewniają większy komfort, są bardziej przyjazne, zielone – i chętniej odwiedzane. A skoro mamy coraz bardziej świadomych ekologicznie konsumentów, również przyszłość centrów handlowych zapewne należeć będzie do tych, które dotrzymają kroku w trosce o środowisko i planetę. Wierzymy, że konkretne działania nawet pojedynczych obiektów mogą przyczynić się do zmian na skalę globalną. Dlatego funkcjonowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju jest od lat jednym z priorytetów IMMOFINANZ, mającego w swoim portfolio biurowce, centra i parki handlowe. To nie tylko kwestia prowadzenia odpowiedzialnego biznesu, ale wręcz konieczność, jeśli chcemy myśleć o przyszłości kolejnych pokoleń. Nasze obiekty otrzymały m.in. certyfikat ekologiczny BREEAM, który potwierdza, że spełniają one rygorystyczne kryteria w dziedzinie zrównoważonego rozwoju (m.in. efektywne zarządzanie i recykling odpadów, efektywność energetyczna, optymalizacja zużycia wody, energii świetlnej i ograniczenie emisji dwutlenku węgla) i są przyjazne naturze. Świadomi faktu, iż należy poświęcić jeszcze większą uwagę rozwiązaniom dobrym dla planety, obecnie we wszystkich centrach handlowych VIVO! wdrażamy nową strategię zrównoważonego rozwoju. Obejmuje ona zarówno działania wewnątrz obiektów, jak i zielone inwestycje zewnętrzne oraz – równie ważną – edukację klientów.

W centrach VIVO! wykorzystujemy m.in. energooszczędne oświetlenie LED (oszczędzając 30% energii), wprowadziliśmy segregację śmieci, rozwiązania oszczędzające 30% wody w toaletach, sprzątanie z użyciem wyłącznie ekologicznych środków czystości, zbieramy też wodę deszczową do podlewania roślin. W tzw. częściach wspólnych obiektów pojawiła się naturalna roślinność oczyszczająca powietrze, na parkingach stanęły stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Mamy także parkingi dla rowerów, np. w Lublinie wpięte w system roweru miejskiego. Równolegle prowadzone są działania proekologiczne skierowane do lokalnej społeczności, a w otoczeniu obiektów zachodzi szereg „zielonych” zmian.W najbliższym sąsiedztwie VIVO! dbamy o to, by jak najmniej ingerować w przestrzeń. W VIVO! Lublin, na zielonym dachu będącym naturalnym miejscem, by dać społeczności lokalnej dodatkowy pretekst do poszerzania świadomości ekologicznej, przyrodniczej i – zwyczajnie – edukacji, od kilku lat stoją pszczele ule. Nieopodal pasieki pojawił się też hotel dla owadów, który zapewnia schronienie wielu gatunkom, chroniąc je i dbając o ich siedliska. Do budowy domków użyto naturalnych materiałów wysokiej jakości. W innych VIVO! – Stalowa Wola, Krosno i Piła również funkcjonują pszczele pasieki na dachu oraz hotele dla owadów. Gwarantują one bioróżnorodność i prawidłowe funkcjonowanie środowiska, a np. miód uzyskiwany w naszych pasiekach trafia do lokalnej społeczności oraz partnerów biznesowych. Zainstalowaliśmy również budki lęgowe dla ptaków i owadów oraz dzienne schrony dla nietoperzy. Z kolei z myślą o dziko żyjących zwierzętach, w pobliżu VIVO! Stalowa Wola pojawił się wodopój, z którego korzystają m.in. sarny, bażanty i kaczki. „Zielonej” całości dopełniają miododajne łąki kwietne.

Również nasi najemcy chętnie włączają się w proponowane przez nas działania na rzecz środowiska naturalnego. Niedawno zainicjowaliśmy także kolejną ważną dla otoczenia akcję „Nowy najemca-nowe drzewo” – dla każdej marki, która otwiera swoją działalność w naszych strukturach, VIVO! sadzi 1 drzewo na okalającym obiekt terenie. Zwiększenie ilości zieleni to nie tylko czystsze powietrze w mieście, ale także szansa na dołożenie swojej cegiełki w procesie kształtowania okolicznego krajobrazu oraz symbolicznie podziękować naszym najemcom za współpracę. Podejmujemy także wiele inicjatyw wspierających rozwój świadomości ekologicznej naszych klientów, współpracujemy z lokalnymi fundacjami ekologicznymi realizując wspólnie różnego rodzaju projekty, promujemy zdrowie i aktywność fizyczną, uczestniczymy w lokalnych ekowydarzeniach, organizujemy akcje prosprzedażowe z ekologicznymi upominkami, sprzątanie otoczenia naszych centrów. To cały szereg realnych, drobniejszych działań, angażujących klientów i uzmysławiających, że wspólnie warto dbać i mieć wpływ na miejsce, w którym na co dzień żyjemy. Praktyczne działania IMMOFINANZ skupiające się na zrównoważonym rozwoju pozwalają nam na racjonalne wykorzystanie zasobów i tym samym skuteczne przeciwdziałanie zmianom klimatycznym oraz zaspokojenie potrzeb przyszłych pokoleń i wpływania na jakość życia w miejscach, w których funkcjonujemy.

Źródło: Immofinanz

Fotografia: Immofinanz

Data publikacji: 24 stycznia 2022