Jerzy Osika - Promedia

Jerzy Osika: Każde wsparcie finansowe przedsiębiorców będzie bezcenne

Stałe monitorowanie sytuacji w centrach handlowych i bieżące informowanie o niej rządu, dawały też branży odczucie, że nie powinno jej spotkać jakieś nieoczekiwane nieszczęście – podkreśla dla Magazynu Galerie Handlowe – Jerzy Osika, CEO Promedia, szkoleniowiec, wykładowca i doradca.


Jerzy Osika, Promedia: Po sukcesie, jakim było porozumienie się między organizacjami handlowymi i skuteczny wspólny lobbing na rzecz uruchomienia handlu w galeriach, a także po podjęciu przez handel działań poprawiających bezpieczeństwo zakupów, popartych szeroką akcją informacyjno-edukacyjną adresowaną do klientów i pracowników handlu, głośno zaczęło się mówić o planach uzyskania zgody rządu na kolejną handlową niedzielę pod koniec grudnia. Mniejsza w stosunku do poprzedniego roku odwiedzalność galerii w grudniu (o ok. 30 proc., wg danych Polskiej Rady Centrów Handlowych), też pozytywnie wpływała na poczucie bezpieczeństwa konsumentów podczas przedświątecznych zakupów. Stałe monitorowanie sytuacji w centrach handlowych i bieżące informowanie o niej rządu, dawały też branży odczucie, że nie powinno jej spotkać jakieś nieoczekiwane nieszczęście. Tym większym zaskoczeniem dla handlu był trzeci lockdown, a jego przedłużenie do końca stycznia skrajnie podniosło, wysoką już temperaturę emocji.

Komunikaty prasowe Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (ZPPHiU) nigdy nie brzmiały mocniej od tego z 12.01.2021. Zdaniem Zarządu Związku „brak logicznego klucza w przyznawaniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej podczas lockdownu dla wybranych oraz odbieranie tego prawa innym przedsiębiorcom to dyskryminacja i absurd”. Zdesperowani przedstawiciele handlu i usług oświadczyli: „Oczekujemy otwarcia naszych sklepów, jak zostało to określone na początku trzeciego już lockdownu. W przeciwnym wypadku nie będziemy mieli wyjścia, wprowadzimy ostrzejsze formy protestu oraz będziemy masowo występować na drogę sądową”.

PRCH szacuje, że „tylko w wyniku trzeciego, przedłużonego do końca stycznia, lockdownu branża centrów handlowych straci kolejne ponad 6 mld zł obrotów”, a „łączna strata wyniesie ponad 32 mld zł”. Ostrzega, że „przedsiębiorcy ze względu na problemy finansowe i płynnościowe nie są w stanie wywiązywać się ze zobowiązań kredytowych, co będzie miało wpływ na sektor bankowy” oraz, że „bankructwa w sektorze, który zatrudnia ponad 400 tys. pracowników, grożą zwolnieniami zarówno w samej branży, jak i w podmiotach, które świadczą usługi na jej rzecz”. PRCH podpowiada jednocześnie, że „dofinansowania do kosztów stałych obejmujących czynsze umożliwiłyby wszystkim uczestnikom branży centrów handlowych regulowanie zobowiązań finansowych, w tym należności czynszowych oraz rat kapitałowo-odsetkowych na rzecz banków”.

Jak rząd może pomóc branży w najbliższym czasie? Każde wsparcie finansowe przedsiębiorców, w tym rekompensujące przynajmniej część kosztów stałych, np. w ramach kolejnych tarcz, będzie bezcenne. Należy się jednak spodziewać, że środków pomocowych w tym roku będzie znacznie mniej niż w poprzednim. Lepsza współpraca z biznesem i większa czytelność oraz przewidywalność decyzji pomoże firmom w planowaniu działań. Największym wsparciem dla nas wszystkich, także zabezpieczeniem przed kolejnymi lockdownami, będzie maksymalnie skuteczna walka z pandemią, w tym coraz lepsza realizacja programu szczepień przeciw Covid-19.

Stare powiedzenie handlowe mówi „żądaj więcej, bo i tak dostaniesz mniej”, a ludowa mądrość „umiesz liczyć? Licz na siebie”. Ubiegajmy się o wsparcie i komunikujmy się skutecznie z rządem, by lepiej rozumiał nasze potrzeby i w jak największym stopniu je realizował. Jednocześnie uczmy się jak najwięcej z obecnych doświadczeń i z dostępnej na rynku wiedzy (korzystając m.in. z profesjonalnych szkoleń), by dziś i w przyszłości radzić sobie coraz lepiej z wyzwaniami szybko zmieniającej się rzeczywistości. Bądźmy coraz lepiej przygotowani na nieznane, bardziej elastyczni w działaniu, dywersyfikujmy ryzyko, odważniej korzystajmy z nowych technologii i zalet internacjonalizacji.

Doskonalmy współpracę z klientami, także podczas lockdownu, częściej i lepiej komunikujmy się z nimi, wzmacniajmy ich lojalność, współtwórzmy silne społeczności. Współpracujmy z innymi firmami, także konkurencyjnymi, dla realizacji wspólnych celów i pomagajmy tym, którzy teraz najbardziej tego potrzebują. Ciągle szukajmy nowych pomysłów na współdziałanie, bo choć wiemy, że „razem łatwiej”, to potencjał współpracy ciągle należy do tych najbardziej niewykorzystanych. A teraz jest nam ona bardziej potrzebna, niż kiedykolwiek dotąd. Jednoczenie sił i solidarna współpraca to sprawdzony i skuteczny sposób na pokonanie każdego wroga, więc pomoże nam również wygrać z każdym wirusem.


Źródło: Promedia

Fotografia: Promedia

Data publikacji: 26 stycznia 2021