Przemyslaw-Lutkiewicz-LPP

LPP: Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia weszła już na stałe do debaty publicznej

Stale rosnące grono odbiorców interesujących się prośrodowiskowymi działaniami firm, wartościami marek czy pochodzeniem towarów mogłoby wskazywać, że w społeczeństwie coraz bardziej rozwija się świadomość ekologiczna. Jednak dla klientów, walory ekologiczne produktów nadal pozostają tylko wartością dodatkową, a nie docelową – podkreśla Przemysław Lutkiewicz, Wiceprezes Zarządu LPP SA.


Przemysław Lutkiewicz, LPP: Analizując dane sprzedażowe naszej flagowej marki – Reserved, w której udział zrównoważonych produktów jest największy, na ten moment nie możemy jeszcze jednoznacznie mówić o rosnącej świadomości potrzeby ochrony środowiska w decyzjach zakupowych konsumentów. Chociaż wyniki sprzedaży modeli wytworzonych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które oferujemy w LPP pod metką Eco Aware, są optymistyczne, a ubrania te są chętnie kupowane w regularnej cenie, to jednak klient w pierwszej kolejności zwraca uwagę na to, czy dany produkt odpowiada mu pod względem jakości, stylu, fasonu czy kolorystyki.

Wyniki sprzedaży marki Reserved wskazują, że pod względem liczby sprzedanych sztuk odzieży wyprodukowanych ze zrównoważonych materiałów lub w zrównoważonym procesie przodują większe miasta. Biorąc jednak pod uwagę procentowy udział sprzedaży do populacji danej lokalizacji, klientów otwartych na zrównoważoną modę nie brakuje też w mniejszych miejscowościach. To nam pokazuje, że o wyborze zrównoważonych produktów w pierwszej kolejności decyduje ich dostępność, ponieważ wraz z rozwojem „zielonej” oferty proporcjonalnie rośnie jej udział w sprzedaży LPP.

Biorąc to pod uwagę zdajemy sobie sprawę, że to również na nas spoczywa obowiązek kreowania określonych trendów oraz pokazywania klientom, że mają atrakcyjną, ekologiczną alternatywę podczas zakupów. Poszerzając sukcesywnie w ofercie udział kolekcji zrównoważonych, które wprowadzamy na rynek – jednocześnie przyczyniamy się do ich popularyzacji wśród konsumentów. Nośnikiem tego trendu jest nasz omnikanałowy model biznesowy – z jednej strony sprzyja powszechnej dostępności tych kolekcji, a z drugiej dzięki spójnej i transparentnej prezentacji kolekcji Eco Aware we wszystkich punktach styku z klientem – wpływamy na wzrost świadomych i odpowiedzialnych wyborów konsumenckich.

Klient decydujący się na zakup oferty z kolekcji Eco Aware, ma pewność, że są wykonane z materiałów pozyskanych w sposób bardziej przyjazny dla środowiska np. z tkanin wytwarzanych na bazie celulozy drzewnej przerabianej na włókna w obiegu zamkniętym, czy z materiałów organicznych powstałych z surowców uprawianych w zgodzie z naturalnym cyklem przyrody. Dbamy też o to, aby były produkowane przy mniejszym zużyciu wody i środków chemicznych. By ograniczyć ilość odpadów, a także zużycie zasobów naturalnych, wykorzystujemy w zielonych kolekcjach również materiały z recyklingu jak wełnę, bawełnę, poliester, poliamid czy jedwab oraz bardzo dobry jakościowo i trwały poliester z przetworzonych butelek PET wyłowionych z oceanów. Już dziś jest to niemal co piąty produkt. Gama takich materiałów w kolekcjach LPP jest stale poszerzana i z końcem 2025 roku będzie to już połowa kolekcji w Reserved.

Zmiany w ofercie naszej sieci sprzedaży to tylko część podejmowanych przez nas działań na rzecz ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że zrównoważona moda to nie tylko koszulka wykonana z organicznej bawełny. To było dla nas punktem wyjścia do przyjętej jesienią 2019 r. nowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2020-2025. Zakłada ona realizację projektów we wszystkich kluczowych obszarach naszej działalności – od wyboru surowców, produkcji, poprzez transport i logistykę, aż po sieć sprzedaży. Dzięki mierzalnym kryteriom i konsekwentnej realizacji przyjętych zobowiązań, do końca 2025 roku chcemy zmniejszyć ślad węglowy naszej spółki o 15 proc.

W ramach pierwszego filaru naszej strategii, poza zwiększaniem udziału kolekcji Eco Aware, pracujemy również nad rozwiązaniami w obszarze zrównoważonej produkcji poprzez program Eco Aware Production. Zgodnie z jego założeniami wspieramy zakłady produkcyjne w ograniczaniu zużycia wody czy energii. Celem na 2021 r. jest objęcie nim 30% współpracujących z nami fabryk w południowej Azji. Poza tym dążymy do eliminacji wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia ludzi i środowiska chemikaliów w tekstylnym łańcuchu dostaw. Jako pierwsza polska firma, dołączyliśmy w ub.r. do międzynarodowej inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals, która dąży do ujednolicenia standardów bezpieczeństwa chemicznego produkcji dla całej branży. Już dziś zaangażowaliśmy się w przyjęcie ZDHC MRSL (ang. Manufacturing Restricted Substances List) – na bieżąco aktualizowanej przez organizację listy zakazanych substancji. Rozpoczęliśmy też proces dzielenia się wiedzą z naszymi partnerami, a w 2020 r. – 23 fabryki w Pakistanie i 42 w Bangladeszu produkowały już kolekcje naszych marek według standardu ZDHC. Do 2025 r. program ten obejmie wszystkich podwykonawców i ich partnerów, z którymi współpracuje LPP.

Traktując zrównoważony rozwój jako integralną część biznesu, minimalizujemy wpływ na środowisko również w obszarze budynków centrali czy sieci sprzedaży. Dążymy do tego poprzez certyfikację BREEAM czy LEED, którą zostaną objęte wszystkie nowopowstałe obiekty biurowe LPP. Od 2020 r. rozwijamy też nowy standard Eco Aware Stores, obejmujący optymalizację systemu HVAC, zmianę oświetlenia na energooszczędne LED oraz wdrażanie inteligentnych systemów sterowania światłem. Poza tym tam, gdzie mieliśmy możliwość wyboru dostawcy, w 2020 r. 25 proc. energii zużywanej przez salony pochodziło już ze źródeł odnawialnych. Co więcej, w październiku br. podpisaliśmy umowę ze spółką FIGENE Energia, na mocy, której od stycznia 2023 r. dla większości naszych budynków biurowych i CD w Pruszczu Gdańskim, będziemy korzystać wyłącznie z energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Umowę podpisaliśmy na 10 lat, z możliwością przedłużenia kontraktu o dodatkowe 5 lat.

Biorąc pod uwagę globalny problem, jakim stały się odpady z tworzyw sztucznych, odpowiedzialne zarządzanie plastikiem jest kolejnym z filarów naszej strategii. Zakłada on, że do 2025 r. będziemy korzystać wyłącznie z opakowań przyjaznych środowisku tj. nadających się do ponownego użycia, poddających się recyklingowi lub kompostowaniu. Dzięki konsekwentnie realizowanym projektom pozwalającym na zmniejszenie ilości jednorazowego plastiku, jak np. zmiana opakowań wykorzystywanych do wysyłki zamówień online, zaledwie w ciągu 4 lat wyeliminowaliśmy z naszej działalności aż 570 ton plastiku.

Z roku na rok obserwujemy, że odpowiedzialność za przyszłe pokolenia weszła już na stałe do debaty publicznej. W kolejnych obszarach życia społecznego poszukuje się rozwiązań, które pomogą stawić czoła wyzwaniom klimatycznym w dłuższej perspektywie. Dlatego z jednej strony podejmujemy działania, na które mamy bezpośredni wpływ, a z drugiej, mając świadomość roli współpracy na wielu poziomach, dołączamy do lokalnych i globalnych partnerstw, których celem jest wymiana wiedzy, ale i wyznaczanie standardów pomagających sprostać wyzwaniom środowiskowym w branży. Tym samym, poza wspomnianym dołączeniem do ZDHC, jako pierwsza polska firma przystąpiliśmy do globalnej inicjatywy na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego w zakresie zarządzania plastikiem – New Plastics Economy Global Commitment oraz do jej krajowej alternatywy – Polskiego Paktu Plastikowego. Mając też na uwadze zrównoważone korzystanie z zasobów leśnych na świecie, rozpoczęliśmy współpracę z międzynarodową organizacją Canopy. Są to przykłady inicjatyw, które angażują decydentów rynkowych do istotnych zmian ukierunkowanych na rzecz poprawy stanu naszej planety. Jest to bardzo dobry sygnał, ponieważ sprostanie wyzwaniom środowiskowym wymaga analizy całego systemu naczyń połączonych, a kluczową rolę odgrywa tu właśnie budowanie platform wymiany wiedzy, które wspierają wypracowywanie nowych standardów środowiskowych w branżach. W LPP jesteśmy przekonani, że tylko otwartość na współpracę zbliża firmy i rynek do coraz skuteczniejszego przeciwdziałania wyzwaniom klimatycznym.

Źródło: LPP

Fotografia: LPP

Data publikacji: 6 grudnia 2021