Katarzyna Jaster-Nova Park - Magazyn Galerie Handlowe-pano

NoVa Park: Jesteśmy zaskoczeni decyzją rządu

Jesteśmy zaskoczeni decyzją rządu. Centra handlowe były i są przygotowane do prowadzenia działalności w pełnym zakresie przy zachowaniu najwyższych wymogów sanitarnych – mówi dla Magazynu Galerie Handlowe – Katarzyna Jaster, Zastępca Dyrektora Centrum, NoVa Park.


Katarzyna Jaster, NoVa Park: Jesteśmy gotowi na funkcjonowanie w sposób bezpieczny, zarówno dla pracowników naszego obiektu, jak i klientów. Dlatego też trudno jest nam zrozumieć decyzję rządu o przedłużeniu lockdownu, który generuje ogromne koszty i straty dla całej branży centrów handlowych. Nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych powodów, które miałyby się przyczynić do decyzji o dalszym ograniczeniu działalności naszej branży.

To już czwarty raz na przestrzeni niespełna roku, kiedy centra handlowe muszą działać w ograniczonym zakresie. Jest to ogromny cios dla całej branży. Trudno przewidzieć dalsze działania rządu, ale mamy nadzieję, że rząd poczuje się do odpowiedzialności, zachowa się solidarnie i udzieli realnego wsparcia finansowego naszej branży. Jesteśmy w pełni przygotowani do ponownego otwarcia większości sklepów i wierzymy, że wznowimy działalność w pełnym zakresie od 1 lutego. Uważam również, że należałoby jak najszybciej zapewnić realne wsparcie finansowe dla naszej branży. Od początku pandemii właściciele centrów handlowych są pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia w ramach rządowych tarcz antykryzysowych i cały czas ponoszą stałe koszty z tytułu utrzymania i zarządzania nieruchomością, w tym koszty ochrony czy sprzątania. Zarówno wynajmujący, jak również najemcy apelują do rządu o dofinansowanie do kosztów stałych, w tym także do czynszów, ponieważ brak tego rodzaju wsparcia pogrąża polską gospodarkę oraz pogarsza sytuację kilkuset tysięcy pracowników zatrudnionych w handlu i usługach.


Fotografia-portretowa-dla-biznesu-Impatientstudio.pl_-1

Źródło: NoVa Park

Fotografia: NoVa Park

Data publikacji: 25 stycznia 2021