Grzegorz Lipnicki - Redan

Top Secret: Widoczna staje się tendencja do poszukiwania produktów bardziej trwałych

Świadomość ekologiczna konsumentów z roku na rok rośnie. Widzimy, że klienci zwracają coraz większą uwagę nie tylko na pochodzenie produktów i sposób ich wytwarzania, ale także na jakość użytych materiałów i ich ślad węglowy – zauważa Grzegorz Lipnicki, Prezes Zarządu Top Secret Sp. z o.o.


Grzegorz Lipnicki, Top Secret: Szczególnie dotyczy to osób w wieku do 35 roku życia, które charakteryzują się także wyższą świadomością, wynikająca z przyswojonych nawyków jak selekcja odpadów czy chodzenie na zakupy z własnymi torbami. Wśród bardziej doświadczonych klientów zarysowuje się tendencja do poszukiwania produktów bardziej trwałych i uniwersalnych, co z reguły związane jest z wyższą jakością.

Mamy świadomość, że nasza działalność istotnie oddziałuje na środowisko naturalne, dlatego staramy się tak zmieniać proces produkcji i strukturę asortymentową, aby ograniczać ich wpływ na otoczenie. Na przykład ograniczamy ilość denimu w kolekcji oraz redukujemy ilość akcesoriów metalowych, których brak ułatwia poddanie produktów recyclingowi. W naszych sklepach eliminujemy opakowania i torby foliowe, które zastępujemy papierowymi. Już wiele lat temu wprowadziliśmy własne, szyte specjalnie dla nas torby materiałowe wielokrotnego użytku do transportu towaru między magazynem a sklepami. Eliminujemy także ilość materiałów drukowanych, począwszy od ulotek i broszur reklamowych po paragony, do których wykorzystuje się papier niepodlegający recyklingowi.
Branża nieruchomości handlowych także ma dużo do powiedzenia w zakresie poprawy ochrony środowiska. Począwszy od etapu projektowania nowych obiektów handlowych w oparciu o najnowsze, energooszczędne i proekologiczne technologie, poprzez modernizację już istniejących obiektów czy uruchamianie punktów napraw odzieży, butów w centrach handlowych, na edukacji ekologicznej użytkowników i klientów odwiedzających obiekty kończąc. Widać także, że branża nieruchomości handlowych w swoich przedsięwzięciach już dziś uwzględnia aspekt ekologiczny. Jest to powszechne stosowanie w obiektach rozwiązań związanych z systemem wentylacji, inteligentnych systemów oświetlenia LED czy też pozyskiwania wody deszczowej do celów użytkowych. Nie bez znaczenia jest również uzasadnienie ekonomiczne wymienionych rozwiązań, jak np. selektywny odbiór odpadów stosowany od lat przez obiekty handlowe.

Podejmujemy szereg działań mających na celu ochronę środowiska zarówno na poziomie produktu, jak i sprzedaży. Wprowadzamy mini kolekcje w krótkich seriach do sklepów, co wpływa na redukcję zapasu posezonowego. Podnosimy jakość wykonania odzieży wpływając na ich dłuższy cykl życia i stale powiększamy kolekcję wyprodukowaną z ekobawełny. Co raz częściej i w większym stopniu zamawiamy towary lokalnie, zarówno w Polsce jak i w Europie oraz dywersyfikujemy środki transportu, zwiększając udział transportu kolejowego w najmniejszym stopniu negatywnie wpływającego na środowisko. Do transportu towarów z magazynu do sklepów wykorzystujemy specjalne torby transportowe wielokrotnego użytku, co w praktyce eliminuje zużycie kartonowych pudeł i toreb foliowych. Średnia liczba transportów przypadających na jedną torbę to 200 w porównaniu do 2 transportów dla opakowania z kartonu. Różnica jest ogromna. Do zabezpieczenia palet używamy pasów spinających zamiast folii stretch, a zamówienia e-commerce pakowane są w foliopaki uzyskane z recyklingu, a dodatkowo rozważamy całkowitą eliminację indywidualnych opakowań poszczególnych produktów. W sklepach jak i w centrali firmy prowadzona jest aktywna selekcja odpadów. Rozdzielamy zużyte opakowania foliowe na polietylenowe i polipropylenowe w celu ułatwienia późniejszego recyklingu i wykorzystujemy powtórnie kartony z dostaw od producentów. Wszystkie nowo otwierane sklepy wyposażone są w oświetlenie typu LED co znacznie ogranicza zużycie energii elektrycznej. Pracujemy także nad możliwością instalacji fotowoltaicznej w naszych magazynach.

Na rządzie w dużej mierze powinien spoczywać obowiązek edukacji ekologicznej, poczynając od uświadamiania znaczenia tego problemu już w szkole podstawowej. Rząd powinien prowadzić akcje wspomagające finansowo proekologiczne rozwiązania takie, jak pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł czy też wykorzystanie wody deszczowej do celów użytkowych. Przyspieszenia powinny nabrać prace związane z przekształcaniem polskiej energetyki, a także z recyclingiem odpadów. Produkty z pochodzeniem EKO są droższe w zakupie dlatego wsparcie rządowe w kontekście redukcji ceł i podatków dla produktów zrównoważonych pomogłoby branży odzieżowej. Z pewnością także pomocna będzie kampania promocyjna ukazująca polityków jako promotorów zdrowego stylu życia i sponsorowanie wydarzeń wspierających ochronę środowiska.

Obecne społeczeństwo cały czas znajduje się w fazie konsumpcji i jeśli to nie ulegnie zahamowaniu, to będziemy w spirali zakupowej tanich ubrań. Widzimy zwiększony popyt na odzież po okresie pandemii, szczególnie, że w 2020 roku nastąpił światowy spadek wydatków na ubrania. Z drugiej strony wzrasta, choć nadal powoli, nurt minimalizacji zakupów odzieży. To być może przyniesie dostrzegalne efekty w perspektywie przyszłych 10 lat.

Niestety wiele społeczności, w tym także znaczna część konsumentów w Polsce, cały czas znajdują się w fazie konsumpcji impulsywnej, nastawionej na zakup towarów w jak najniższej cenie niezależnie od jakości. Wśród naszych klientów co raz częściej obserwujemy postawy racjonalizacji wydatków na odzież, która polega na bardziej świadomym wydawaniu tych samych przysłowiowych 100 zł. Zamiast kupić 5 T-shirtów niskiej jakości i niskiej trwałości za 19 zł o cyklu życia ograniczonym do 1-2 m-cy, preferują 2-3 T-shirty w cenie 39/49 zł, ale o cyklu życia nawet 2-3 lat.

Widać także wyraźnie, że świat, a w szczególności Europa i Unia Europejska zwraca coraz większą uwagę na aspekt ekologiczny naszej działalności na Ziemi. Nawet jeżeli źródła tej troski w wielu przypadkach wynikają z pobudek ekonomicznych, związanych z wyczerpywaniem zasobów, to i tak kierunek dyskusji i w wielu obszarach samych działań jest jak najbardziej prawidłowy. Jeżeli podjęte działania będą kontynuowane zgodnie z przyjętymi założeniami, często poczynionymi w formie deklaracji, uzgodnień czy też nawet umów międzynarodowych przyszłość wydaje się być niezagrożona.

Niemniej, mając świadomość wpływu naszej branży na środowisko uwzględniamy w naszym planie nie tylko kontynuację, ale poszerzenie działań proekologicznych. Uwzględniamy zwiększenie udziału produktów z rynków lokalnych oraz ilości produktów z certyfikowanych materiałów jak len czy bawełna. W produkcji będziemy w jeszcze większym stopniu wykorzystywać poliester z recyclingu i kontynuować politykę Zero Waste w zakresie produktu i ponownego wykorzystanie zapasu.

Źródło: Top Secret

Fotografia: Top Secret

Data publikacji: 17 stycznia 2022